IT

Soft Skills Academy – Unapredi svoje sposobnosti

Soft Skills Academy, seminar ličnih i profesionalnih veština, održaće se od 17. do 21. aprila 2012. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije i Računskog centra pri Elektrotehničkom fakultetu. Cilj ovog Seminara je da omogući studentima svih fakulteta u Beogradu da kroz niz treninga unaprede veštine koje će im pomoći u izgradnji uspešne karijere. Sistem obrazovanja na našim fakultetima pruža kvalitetno stručno znanje studentima, međutim, usled napornog studijskog programa, ne posvećuje se dovoljno pažnje „mekim“ veštinama, a upravo one daju mladim ljudima prednost nad konkurencijom pri selekciji za posao.

Soft Skills Academy je petodnevni događaj koji podstiče studente na rad na sopstvenom usavršavanju. Učešće na Seminaru će uzeti 50 najboljih kandidata sa fakulteta u Beogradu koji će učestvovati na treninzima prezentacionih i komunikacionih veština, rada u timu, vremenskog planiranja, vođenja projekata, rešavanja konflikata i razvijanja liderskih veština. Treninge će držati međunarodni sertifikovani Istek treneri, predstavnici konsultantskih kuća i kompanija sa kojima sarađujemo.

Po završetku Seminara, učesnici će dobiti sertifikat potpisan od strane organizatora i kompanije generalnog pokrovitelja projekta. Ove godine se prvi put uvodi alumni mreža za polaznike Akademije, kao i učesnike prethodne dve akademije, tako da će ova grupa izuzetnih mladih ljudi, budućih lidera, biti okupljena na jednom mestu. Veliko interesovanje mladih tokom dve godine održavanja Akademije potvrdilo je potrebu za događajem ovog tipa, koji ima društveno korisni karakter i olakšava zapošljavanje mladim ljudima bez prethodnog iskustva.

Kao i do sada, prednost pri izboru učesnika će imati društveno aktivni studenti završnih godina, oni koji su spremni da stečeno znanje primene na najbolji način. Seminar je besplatan za sve učesnike. Udruženje studenata elektrotehnike Evrope, Istek (EESTEC), osnovano je 1986. godine u Ajndhovenu (Holandija), sa osnovnim ciljem da unapredi međunarodnu saradnju studenata, kao i da im omogući saradnju sa privredom, učešće na takmičenjima, stručne prakse i ostale vidove stručnog usavršavanja.

Po svojoj prirodi, Istek je apolitična, nezavisna, neprofitna studentska organizacija koja okuplja studente u 53 lokalna komiteta iz 27 evropskih zemalja. Istek Lokalni komitet Beograd je punopravni član udruženja od 2000. godine i trenutno je jedan od najorganizovanijih i najbrojnijih lokalnih komiteta u Evropi. Značaj ovog projekta prepoznali su Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda .

Leave a Reply