Događaji · E-servisi · IT

Softver otvorenog koda na srpskom jeziku predstavljeni u PKS

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo finansiralo je projekte lokalizacije softvera otvorenog koda, jer je važno da se Srbija razvija kao informaciono društvo i da osnovni softverski alati budu dostupni svima“, istakla je ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo dr Aleksandra Smiljanić.

Otvarajući prezentaciju projekata lokalizacije besplatnog softvera u utorak u Privrednoj komori Srbije, ona je rekla da su najpopularniji među ovim programima prevedeni na srpski jezik i urađeni na ćirilici i latinici.

Ministarka dr Aleksandra Smiljanić otvara prezentaciju

Ovi softveri namenjeni su svim građanima, malim preduzećima i onima koji žele legalan softver, a ne mogu ili ne žele da ga kupe. Takođe, za korišćenje ovih programa nije neophodno poznavanje engleskog jezika.

Državni sekretar u Ministarstvu, dr Milenko Cvetinović, objasnio je da su neke od prednosti lokalizacije razvoj domaće softverske industrije, smanjenje obima uvoza, smanjenje povrede intelektualne svojine, promovisanje sadržaja na srpskom, kao i povećanje konkurencije, smanjenje ukupnih troškova za softver, poboljšanje bezbednosti, nezavisnost od dobavljača i poboljšanje dostupnosti.

„Komercijale softvere treba koristiti tamo gde se zahteva funkcionalnost koju oni obezbeđuju. Ali, treba pružiti mogućnost i onima koji ne mogu ili ne žele da plate komercijalne programe. Država na ovaj način ispunjava obavezu da građanima učini dostupnim usluge informatičkog društva“, rekao je dr Cvetinović.

Prof. dr Duško Vitas sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavio je lokalizaciju programa OpenOfis, lokalizaciju programa Mozila Fajerfoks i Mozila Tanderbird prikazao je prof. dr Dragan Janković sa Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, dok su dr Dušan Starčević i Bojan Jovanović sa Fakulteta organizacionih nauka pokazali kako izgleda srpska verzija operativnog sistema Fedora.

Državni sekretar dr Milenko Cvetinović

Ljubiša Radivojević, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo

Leave a Reply