IT

Solidno poslovanje kompanije Oracle

Oracle je objavio rezultate poslovanja za treći fisklani kvartal koji se u ovoj kompaniji završio 28. februara. Ukupni prihodi kompanije porasli su 4% u odnosu na godinu dana ranije, na 9,31 milijardi dolara, što je nešto manje od očekivanja analitičara koji su u proseku predviđali prihode od 9,36 milijardi dolara. Čista dobit bila je 2,57 milijardi dolara, odnosno oko 2% više nego godinu ranije.

Među rezultatima se ističe kako je po prvi put ostvaren rast prihoda od prodaje hardvera od kada je Oracle preuzeo Sun Microsystems 2010. godine.

oracle

Naime, hardverski prihodi porasli su 8%, na 725 miliona dolara. Takođe se ističe rast prihoda od usluga u oblaku za 24%, na 291 miliona dolara, što je oko 3% ukupnih prihoda kompanije. Najvažnije poslovanje Oraclea, vezano za prodaju i održavanje softvera za upravljanje bazama podataka poraslo je 5%, na 6,98 milijardi dolara.

Leave a Reply