IT

Sonim – mobilni za teške udarce

Ako ste u potrazi za uređajem koji će podneti svu vašu nemarnost i grubosti, onda je “Sonim XP3” uređaj namenjen upravo vama.

Kompanija “Sonim teknolodžis” (Sonim Technologies) dosad je predstavila samo dva uređaja – XP1 i XP3. Krajem april njen zastupnik na našim prostorima postala je firma “Moves”, koja nam je u redakciju isporučila model oznake XP3. Skraćenica XP3 stoji umesto “kstreme performance three”, a mobilni telefon definitivno spada u kategoriju uređaja sposobnih za rad u ekstremnim uslovima.

“Sonim XP3” bez problema će podneti temperaturnu razliku u rangu od – 20 do +60 stepeni Celzijusa, padove na čist beton sa visine do 1,65 metara, izuzetno vlažne uslove te boravak pod vodom do dubine od jednog metra, prašinu, ogrebotine i sve slične nepogode koje bi ga mogle zadesiti.

Kao garanciju svemu navedenom “Sonim” je na službenim stranicama priložio svu silu pripadajućih sertifikata, poput IP-57 i MIL-810F, a ne verujete li pomenutim sertifikatima, firma za XP3 garantuje trogodišnjom bezuslovnom garancijom. (PPG)

Leave a Reply