IT

Spajanje PC Centra i Telephanta

Na konferenciji za štampu koja je održana u Media Centru u Beogradu objavljeno je spajanje dva preduzeća, PC Centra i Telephanta u zajedničku kompaniju koja će poslovati pod imenom PC Centar. Generalni direktor PC Centra, Darko Gajić i generalni direktor Logo grupe (pod čijem okriljem funkcioniše i Telephant) Miodrag Veljković naglasili su da se radi o fuziji dve „zdrave“ kompanije koje su na ovaj način našle odgovor na trenutnu kriznu situaciju na tržištu. Treba naglasiti da će Logo i dalje nastaviti da se bavi sopstvenim biznisom, sistem integracijom, nezavisno od fuzije pomenute dve kompanije.

Postoji nekoliko razloga zašto je sproveden ovaj proces. Spajanjem se smanjuju ukupni troškovi, a istovremeno se očekuje i ojačanje pozicija na tržištu. Većim delom ove kompanije imaju različite ciljne grupe kupaca, tako da će se ovim potezom proširiti asortiman i polje delovanja, a u situacijama gde se preklapaju očekuje se povećanje tržišnog udela. Osnovna delatnost PC Centra je distribucija IT proizvoda koji ne spadaju u tzv. „core“ komponente, već bi se na neki način mogli nazvati računarskim periferijama, dok je fokust Telephanta usmeren na proizvode iz IT-a i telekomunikacija.

Pod zajedničkim okriljem su se tako našli distributerski ugovori za više desetina poznatih svetskih IT i telekomunikacionih brendova. Još jedan razlog zašto su upravo ove dve kompanije odlučile da se udruže je što je u oba slučaja SEAF (Small Enterprise Assistance Funds) izvršio dokapitalizaciju, pa one već nekoliko godina posluju na istim principima.

Leave a Reply