IT

Spinnaker donirao 17 računara BU

Povodom dana Beogradskog Univerziteta Spinnaker New Technologies je poklonio 17 računarskih konfiguracija ovoj visokoškolskoj ustanovi. Ta donacija u vrednosti od 650 000 dinara, samo je nastavak dugogodišnje uspešne saradnje izmedju Univerziteta i Spinnakera.

Pred početak same manifestacije u zgradi rektorata, održana je press konferencija povodom ove donacije radi uručivanja zahvalnice predstavnicima Spinnakera i ComTrade Grupe. Ovim gestom se produžava tradicija Spinnakera, kao i cele ComTrade grupe kad je u pitanju ulaganje u obrazovanje i mladi obrazovani kadar.

Rektor BU Branko Kovačević rekao je da privatne kompanije treba da zapošljavaju i investiraju u razvoj mladih stručnih i akademski obrazovanih kadrova. On se složio sa porukom Spinnaker-a da akadmemske ustanove treba aktivno da se uključe u projekte i da svojim znanjem povećaju kvalitet i izvozni potencijal domaćih privatnih kompanija. Potrebno je takođe da država svoje kapitalne investicije što više usmerava ka razvoju domaćih kompanija kako bi one investirale u nove kadrove i otvarale nova radna mesta.

Leave a Reply