IT

Spinnaker New Technologies postaje “COMTRADE IT Solutions and Services” od 1. januara

Počev od 1. januara 2010, kompanije ComTrade Spinnaker New Technologies kompanije će promeniti svoje formalno ime u skladu sa svojim dugoročne strategije za prodor na tržište.

Počevši od 1. januara 2010, kompanija ComTrade Spinnaker NeW Technologies kompanije će promeniti svoje formalno ime u skladu sa svojim dugoročne strategije za prodor na tržište. Novo ime kompanije COMTRADE IT Solutions and Services izabrano je u cilju da ukaže oblasti poslovanja i na nivo ekspertize u oblasti visokih tehnologije. Pored toga, novi naziv vrlo jasno pokazuje vezu preduzeća sa kompanijom ComTrade Group. HERMES SoftLab i druge kompanije članice ComTrade Group uskoro će biti preimenovane u skladu sa strategijom integracije i ciljem prodora na razvijena tržišta.

Uspostavljena kao nezavisna kompanija u 2001, Spinnaker New Technologies je bila na liniji fronta tehnološkog napretka od samog početka i služila kao trend-mejker za ostatak ComTrade grupacije. Kako je vreme odmicalo i nivo stručnosti porastao, firma Spinnaker postala osnova za razvoj poslovnih jedinica posvećenih projektovanju, implementaciju i održavanju sveobuhvatnij IT rešenja. Kompanija je radila prvenstveno za srednje do velikih kompanije, vladine institucije, gde je Spinaker prepoznat kao kompanija sa velikim potencijalom za budući rast. Ovaj potencijal je počeo da se realizuje u aprilu 2008, kada kompanije ComTrade Group stekla 100% vlasičkog udela u slovenačkom HERMES SoftLabu, čime su udvostručeni kapaciteti i poboljšane reference.

Predsednik ComTrade Grupacije Veselin Jevrosimović izjavio je ovim povodom: “U protekle dve decenije uloženo je puno rada i resursa da ComTrade postane prepoznatljiv i poštovan brend. Sada treba iskoristiti postojeću snagu ComTrade brenda za brži prodor na svetsko tržište naprednih softverskih rešenja i tako otvoriti novo poglavlje u razvoju kompanije. Stoga je promena imena logičan korak napred koji smo morali da napravimo.

Leave a Reply