IT

Sporazum Poverenika za informacije od javnog značaja i FON-a

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić i prof. dr Milan Martić, dekan Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu potpisali su danas Sporazum o dugoročnoj saradnji ove dve institucije.

Saradnja će posebno biti posvećena razvoju i unapređenju transparentnosti rada organa vlasti, primeni i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u njihovom radu, razvoju i primeni standarda, kao i razvoju i unapređenju zaštite podataka o ličnosti koje obrađuju organi vlasti i druga lica.

fon

Fakultet će, radi realizacije navedenih ciljeva, u saradnji sa predstavnicima Poverenika, pripremiti i realizovati posebne obuke (seminare, treninge, itd.), a u cilju unapređenja znanja i kompetencija studenata Fakulteta, saradnja će se ostvarivati i kroz predavanja Poverenika i njegovih saradnika, studentske prakse i praktične obuke kod Poverenika, realizovanja istraživanja za potrebe završnih, master, specijalističkih akademskih i doktorskih radova.

Saradnja Poverenika i FON-a traje već nekoliko godina, a danas potpisanim sporazumom se i potvrđuje i diže na viši nivo.

Leave a Reply