E-servisi · IT

Sprovođenje Direktive EU u oblasti e-trgovine

Evropska komisija – TAIEX i Privredna komora Srbije organizovali su 18. i 19. juna seminar o Direktivi EU za elektronsku trgovinu. Skup su otvorili Jelena Jovanović, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije i Dragan Penezić, pomoćnik ministra za trgovinu i usluge.

Dr Gabor Čižer iz Mađarske je govorio o pravnoj legislativi za potrebe e-trgovine. Tatjana Marinković je predstavila Nacrt domaćeg zakona o elektronskoj trgovini koji je po njenom tvrđenju u potpunosti usklađen sa Direktivom EU o elektronskoj trgovini 2000/31. Profesor Jus Dumortier je prikazao iskustva Belgije u primeni Direktive  EU o elektronskoj trgovini. Juraj Sebo iz Slovačke predstavio je najbolju praksu u primeni Direktive o elektronskoj trgovini. Domaći učesnici su imali prilike da govore o sopstvenim iskustvima, da ih uporede sa inostranim i da stranim predavačima postave pitanja.

Skupu prisustvuju predstavnici preduzeća zainteresovanih za razvoj e-trgovine.

Leave a Reply