IT

Srbija dobila najmoderniji geoinformacioni sistem

Srbija je zahvaljujući projektu od 16 miliona evra dobila najsavremeniju tehnologiju za prikupljanje i obradu geoinformacionih podataka. Kako je rečeno na predstavljanju projekta u Republičkom geodetskom zavodu, ažurne informacije potrebne su za razne oblasti – legalizaciju objekata, poljoprivredno paniranje, ali i što efikasniju borbu sa požarima i poplavama. Srbija će to moći da unapredi primenom IGIS sistema, koji su izradili Nacionalni geografski institu Francuske (IGN) i ogranak evropskog koncerna EADS za svemirske tehnologije ASTRIUM.

Ovaj transfer tehnologije jedan je od prvih rezultata Sporazuma o strateškom partnerstvu između Srbije i Francuske, izjavio je ambasador Francuske Fransoa Gzavije Denio (Francois Xavier Deniau).

Od ukupnog iznosa 11 miliona evra je bilateralni povoljni kredit Direkcije za investicije francuske vlade, a pet miliona evra je izdvojio Republički geodetski zavod. Projekat podrazumeva transfer tehnologije, opremu koji koristi francuski geografski institut, obuku zaposlenih i tehničku podršku.

“Smatram da će imati pozitivan uticaj na svakodnevni život”, istakao je Denio. Projekat, kako je istakao ambasador Francuske, omogućava izradu karata, upravljanje poljoprivrednim resursima, efikasnije suočavanje sa prirodnim katastrofama, unapređenje prostornih planova.

Na pitanje u čemu je razlika u odnosu na dosadašnji način prikupljanja podataka, direktor Zavoda Nenad Tesla rekao je da su karte u Srbiji rađene pre 30 godina.

Ovaj sistem, kako je naveo, omogućava kombinovanje satelitskih snimaka sa postojećim kartama i drugim podacima, na primer o zasađenim kulturama, izgrađenim objektima, tako da se dobijaju precizni podaci koji se mogu koristiti za različite namene.

Za sada su, kako je rečeno novinarima, urađeni pilot projekti obrade podataka na manjim površinama, na osnovu kojih će se obraditi cela Srbija. Kao primer je navedena poljoprivreda, gde se satelitski snimci kombinuju sa podacima o zasađenim kulturama i drugim informacijama.

Za dopunu geografskih informacija najpogodiniji su orto foto snimci, koji se rade iz aviona i sadrže precizne geografske reference, tako da se sa potpunom tačnošću uklapaju u mape, navode u Republičkom geodetskom zavodu.

Cela planeta je pokrivena satelitskim snimcima, ali uz saradnju sa francuskim firmama Srbija će moći lakše nego ranije da ih dobije, budući da sopstvene nema, naveli su oni.

Pored toga, kako ističu u zavodu, biće moguće da traži da se urade snimci po potrebi u vanrednim situacijama radi brže reakcije.

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić rekao je da je reč o “tehnologiji koja se ne daje svima” i istakao da je Srbija prva u regionu dobila ovu tehologiju i da je spremna da pruži pomoć susedima.

“Nudimo pomoć, pružamo ruku svima u regionu da koriste ono što Srbija ima”, istakao je Dulić.

Među praktične primene geoinformacionog sistema on je naveo urbanističke planove, poljoprivredu, zaštitu životne sredine, praćenje kretanja poplavnih talasa i pozara, kao i bolje procene đubriva koje je potrebno za određeno područje.

Leave a Reply