E-servisi · IT

Srbija i Republika Koreja potpisale Sporazum u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić i direktor Korejske komunikacione komisije Se Jong Čoi potpisali su danas Sporazum o saradnji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. U saopštenju Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo navodi se da je ovaj dokument, kojim se uspostavlja okvir buduće saradnje dveju država u oblasti telekomunikacija i informacionog društva, potpisan u okviru posete državne delegacije Srbije Republici Koreji, koju predvodi premijer Mirko Cvetković.

Ta saradnja će se pre svega odnositi na regulativu u oblasti telekomunikacija, razvoj širokopojasnog pristupa internetu (broadband), prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i TV programa, upravljanje radio-frekvencijskim spektrom, razvoj ljudskih resursa i informacionu bezbednost.

Matić je tom prilikom naglasila da je nakon ugovora potpisanih sa EU, ovaj sporazum jedan od najvažnijih koje je resorno ministarstvo do sada potpisalo i ima za cilj blisku saradnju država u oblasti telekomunikacija.

Ona je, uzimajući u obzir visok stepen razvijenosti telekomunikacija u Republici Koreji, izrazila očekivanje da će Srbiji ova iskustva pomoći da ispuni ciljeve u okviru strategija razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva, koje će predstavljati Digitalnu agendu Srbije do 2020. godine i čije se usvajanje očekuje tokom jula.

Na osnovu potpisanog sporazuma, kako je najavila, u narednih nekoliko nedelja započeće definisanje zajedničkih projekata, pri čemu će dve zemlje nastojati da unaprede saradnju biznis sektora, istraživačkih i obrazovanih institucija, kao i vladinih tela i agencija koje se bave telekomunikacijama i informacionim društvom.

Čoi je rekao da su fokus na znanje i sistematsko ulaganje u obrazovanje i razvoj, pre svega informaciono-komunikacionih tehnologija, doprineli da Republika Koreja postane jedna od najrazvijenijih država sveta, i podsetio na činjenicu da se pre 60 godina ta zemlja, razorena ratom, ubrajala u najsiromašnije.

On je napomenuo da je ova zemlja uočila aktivnosti Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo u okviru Međunarodne unije za telekomunikacije, i izrazio nadu da će Srbija i Republika Koreja i u okviru ove međunarodne organizacije blisko sarađivati.

Leave a Reply