IT

Srbija potpisala eSEE Agendu +

Ministar za telekomunikacije i informatičko društvo dr Aleksandra Smiljanić potpisala je eSEE Agendu+ u ponedeljak, 29. oktobra, u ime Vlade Republike Srbije. Agenda je potpisana na regionalnoj Ministarskoj konferenciji o razvoju informacionog društva u Jugoistočnoj Evropi koja se održava u Sarajevu.
Agenda+ predstavlja regionalni plan aktivnosti za razvoj informacionog društva u Jugoistočnoj Evropi za period od 2007. do 2012. godine. Ona je rezultat zajedničkih napora zemalja regiona da usklade svoje zakonodavstvo u oblasti e-uprave sa regulativama Evropske unije.

Ministarska konferencija proizilazi iz zajedničkih napora u okviru Inicijative za elektronsku Jugoistočnu Evropu i njene Radne grupe za širokopojasnu tehnologiju. Ova Inicijativa, nastala u okviru aktivnosti Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, predstavlja strateški napor zemalja u regionu da zajednički koriste informacione i komunikacione tehnologije kao sredstvo za unapređenje ekonomskog rasta, povećanje stope zaposlenosti, integracije u EU i dugoročnu stabilnost celog regiona.

Na kraju Ministarske konferencije biće usvojena Ministarska deklaracija, a u sredu će, takođe u Sarajevu, biti održana Treća konferencija o informacionom društvu. U fokusu ovog skupa biće perspektive razvoja elektronske uprave.

Leave a Reply