Događaji · IT

Srbija treba da prepozna potencijale informacionih i komunikacionih tehnologija

“Danas konferens centar” je 16. marta u Beogradu organizovao konferenciju “Internet ekonomija“. Željko Pantić izvršni direktor Dan Graf d.o.o je kao organizator objasnio da konferencija treba da doprinese realnom sagledavanju stanja i potencijala Interneta u našoj sredini.

Skup je sa uvodnim izlaganjem otvorila Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije. Ministarka Matić je iznela da IKT sektor u 2007. godini učestvovao sa samo 4,7% u bruto društvenom proizvodu i da ga čini oko 2.300 informatičkih kompanija sa 60.000 zaposlenih. Srbija tek treba da prepozna i primeni potencijale IKT. Ona je najavila da će pre leta biti raspisan i tender za novog operatera fiksne telefonije i naglasila da je uvođenje konkurencije u taj sektor od izuzetne važnosti.
Ona je podsetila na to da je u toku i proces odobrenja za izdavanje elektronskog potpisa drugom sertifikacionom telu, tako da će, pored PTT-a, elektronske potpise ubuduće izdavati i Privredna komora Srbije.

U poslednjih par meseci izvršena je liberalizacija veleprodaje Interneta i legalizovana je usluga VoIP telefoniranja. Predstoji uvođenje CDMA tehnologije za pristup Internetu tamo gde to dosada nije bilo moguće. Internet može da tržište Srbije učini efikasnijim i zbog toga je veliki broj start-ap kredita namenjen upravo za pokretanje biznisa u toj oblasti. Matić je najavila i da će 23. marta početi javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskom dokumentu, dok bi do maja trebalo da se utvrdi i obim univerzalnog servisa koji država mora da obezbedi. Od 11. juna očekuje se početak rada bez papirnih sednica Vlade i predstoji početak primene projekta dodavanja sertifikovanog elektronskog potpisa u novu ličnu kartu sa čipom. Sve ovo su dragoceni doprinosi razvoju eUprave i razvoju primena Interneta, zaključila je ministarka Matić.

U nastavku panela “Internet ekonomija – neiskorišćeni investicioni potencijali” govorili su : prof dr Jovan Radunović predsednik Upravnog odbora RATEL-a, Branislav Dobrosavljević direktor informatike u APR, Ljubomir Rajšić direktor u „Telekomu Srbija“, Majkl Hartman iz „Microsoft“-a, Vladan Živanović generalni direktor „Microsoft Srbija“. Ukazano je da se Internet najviše koristi za jednostavne primene kao što su: email poruke, traženje podataka robama i uslugama i skidanje igrica i muzike. Srbija se poslednjih godina tek suočava sa iskorišćavanjem pravog potencijala Interneta. Nedostaje podsticajan pravni okvir za primene Interneta i razvoj elektronskog poslovanja je otežan nepostojanjem propisa o elektronskom dokumentu, nedovoljnom inventivnošću poslovnog sektora da koristi internet u poslovanju.

U drugom panelu posvećenom “Intenetu i mediji” panelisti su bili: Darko Dunjić direktor EUnet koledža, Stojan Vatreš direktor Razvojnog centra B92, Rade Triković direktor “Httpool“, Rade Mačković direktor „Omnicom“ i Borislav Blagojević savetnik u „ComTrade Group“. Rečeno je da skoro svi mediji imaju i veb prezentaciju. Razvijaju se elektronski specijalizovani časopisi, socijalne i poslovne mreže, atraktivni sadržaji prema zahtevu korisnika i dr. Očekuje se veliki rast broja korisnika i posebno informisanja preko Interneta. Internet oglašavanje u Srbiji ima trend rasta od oko 50% godišnje i sada iznosi oko 2,5 miliona evra. Neophodno je i u Srbiji uspostaviti nacionalni monitoring Internet poslovanja. U Srbiji samo “Banca Intesa“ obavlja uslugu „Payment Gateway“ a za razvoj e-trgovine neophodno je da se angažuje i neka inostrana renomirana kompanija kao što su „Pay Pol“ i dr.

Učesnici konferencije su zaključili da je skup doprineo da se realno sagleda stanje i da se iznesu predlozi čija bi realizacija doprinela da Internet zauzme značajnije mesto u našoj ekonomiji.

Leave a Reply