E-servisi · IT

Srbija u informacionom sistemu MMF-a

Metapodaci za Republiku Srbiju se od 1. maja 2009. godine nalaze na sajtu Međunarodnog monetarnog fonda na adresi: dsbb.imf.org

Na ovaj način je Republika Srbija postala deo Opšteg sistema za diseminaciju (dostavljanje) podataka, General Data Disemination System (GDDS), MMF-a. U saopštenju za štampu MMF-a, direktorka odeljenja za statistiku MMF-a pozdravlja ovaj korak i izražava nadu da će Srbija prihvatiti i sledeći standard Fonda, SDDS. Direktor Republičkog zavoda za statistiku, prof. dr Dragan Vukmirović, ocenio je da je to ključni korak za nastavak razvoja nacionalnog statističkog sistema, u skladu s najboljom međunarodnom praksom.

Opšti sistem za diseminaciju (dostavljanje) podataka, General Data Disemination System sadrži metapodatke za realni, finansijski i fiskalni sektor. U realizaciji ovog projekta učestvovali su Ministarstvo finansija, Narodna banka Srbije i Republički zavod za statistiku Srbije.

Leave a Reply