IT

Srbija uz vodeće zemlje po prolaznosti u FP7 ICT programu

U Matematičkom institutu SANU predstavljeni su rezultati projekta “Istraživačko‐razvojni kapaciteti u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji”. Evropska komisija, odnosno njen Generalni direktorat za informaciono društvo i medije, sproveo je u okviru programa FP7–ICT istraživanje o ICT istraživačko‐tehnološkim i razvojnim potencijalima u Srbiji (ICT‐RTD). Istovremeno su slične studije urađene i u 18 drugih zemalja srednje i istočne Evrope.

Projekat je nakon sprovedene konkursne procedure u Srbiji poveren kompaniji Mineco Computers iz Beograda. Na realizaciji projekta radio je ekspertski tim u sastavu: Milovan Matijević, Milica Matijević, dr Dragan Bogojević i Nikola Marković.

Studija je imala za cilj da pruži što tačniju sliku o ICT‐RTD kapacitetima u Srbiji, kao i pregled priznatih, vrhunskih istraživačkih organizacija, sa detaljnim opisima oblasti njihove stručnosti. Sve ovo je bilo potrebno kako bi se identifikovali:

  • ICT-RTD centri izvrsnosti i centri sa razvojnim potencijalima u Srbiji prema temama, tematskim oblastima i ciljevima iz programa FP7‐ICT.
  • akcije koje je potrebno preduzeti na nacionalnom i evropskom nivou da bi se povećalo učešće ICT-RTD organizacija (državnih i privatnih) u FP7‐ICT projektima.

Izrada projekta je omogućila da se urade analiza dosadašnje uspešnosti srpskih istraživačkih organizacija u FP6 i FP7‐ICT projektima i analiza stanja tekuće i planirane infrastrukture za istraživanje i razvoj u IKT oblasti, kao i da se napravi pregled studija i strateških dokumenata važnih za istraživanje i razvoj u oblasti IKT u Srbiji i dr.

Studiju su pored Evropske komisije prihvatili i Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo i Ministarstvo za nauku.

Jedan od zaključaka projekta je da veliki problem predstavlja nedostatak jednog nadležnog tela za ICT‐RTD u Srbiji, ali je na skupu konstatovano da je stanje sada još gore nego u vreme završetka projekta, budući da više nema čak ni ranijeg Ministarstva za telekomunikacije i Informaciono društvo, a Ministarstvo za nauku je spojeno sa Ministarstvom za prosvetu.

Sprovedena istraživanja i dobijeni rezultati dragoceni su za dalje vođenje politike i preduzimanje mera nadležnih organa i aktivnosti zainteresovanih naučnih institucija i privrede u oblasti ICT‐RTD, pa se zato očekuje da će poruke sa ovog skupa inicirati odgovarajuće aktivnosti.

 

Leave a Reply