IT

JP “Srbijagas” kupio sve akcije pete emisije “Informatike”

Kapital beogradske kompanije “Informatika” povećan je za 220 miliona dinara pošto je JP “Srbijagas” kupio sve akcije V emisije

29.09.2009.godine izdala je V emisiju običnih akcija, sa CFI kodom ESVUFR i ISNIN brojem RSINFME71648, u ukupnoj vrednosti od 66.000.000,00 dinara, odnosno 55.000 komada običnih akcija nominalne vrednosti od 1.200,00 dinara.

Unapred poznati Kupac, JP „SRBIJAGAS” Novi Sad, kupio je sve akcije V emisije sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSINFME71648, u ukupnoj vrednosti od 220.000.000,00 dinara, odnosno 55.000 komada običnih akcija po emisionoj ceni od 4.000,00 dinara po akciji.

Leave a Reply