IT

Srpske IT firme među 50 najbrže rastućih tehnoloških firmi Centralne Evrope

Četiri srpske firme uspešno su se pozicionirale na ovogodišnjim rang listama najbrže rastućih tehnoloških kompanija u Centralnoj Evropi koje je objavila Konsultantsko-revizorska kompanija Deloitte . Tri kompanije plasirale su se listi 50 najbrže rastućih, a jedna na listi Zvezde u usponu. EXECOM i MadNet su na listi drugu godinu za redom, EXECOM na 23., a MadNet na 34. mestu. NovaTel, ove godine prvi put na listi, plasirao se na 49. poziciju. U kategoriji Zvezde u usponu, srpski Telelink je na 4. mestu.

Za plasman na dve Deloitte-ove rang liste, 50 najbrže rastućih (Fast 50) i Zvezde u usponu (Rising Stars), kompanije moraju da ostvare godišnje prihode veće od 50 hiljada evra za prvu listu i 30 hiljada evra za drugu listu. Firme su na listama rangirane na osnovu petogodišnje tj. trogodišnje stope rasta prihoda.

Drugu godinu za redom, najbrže rastuća kompanija na području cele Centralne Evrope je poljska internet firma Netmedia, koja beleži petogodišnji rast prihoda od 15.005% ( od 2005. do 2009. godine). Češki Live Sport je najbolje plasirana kompanija na listi Zvezde u usponu.

Prosečan petogodišnji rast najbrže rastućih centralno evropskih kompanija na listi je 967 %, što je, u odnosu na prošlogodišnji rast (933%), neznatno povećanje. Ovakav nastavak porasta prihoda je jasan pokazatelj da su kompanije na listi uspešno prevazišle finansijsku krizu, koja se u velikoj meri odrazila upravo na kompanije iz tehnološkog sektora.

Većina kompanija sa najbržim rastom dolazi iz Poljske, koja je ove godine sa 11 kompanija na listi, preuzela prošlogodišnju dominantnu poziciju od Mađarske. I ove godine, veoma dobro zastupljene su Mađarska sa 10 kompanija, Češka čiji je broj kompanija porastao na 8 i Rumunija sa 7 kompanija na listi. Zastupljenost srpskih kompanija na listi (3 kompanije) ostala je na prošlogodišnjem nivou.

Zauzevši 29 mesta, softverske kompanije i dalje dominiraju listom. Prate ih kompanije čije je poslovanje u vezi sa Internetom, dok su ostali tehnološki segmenti na listi zastupljeni u značajno manjoj meri.
Segment, u kome se u naredne tri godine očekuje visok rast, je cloud hosting. To je oblast računarstva u kojoj se eksternim potrošačima putem interneta obezbeđuju veoma skalabilni informatički kapaciteti. Ukoliko posmatramo aktuelne trendove na tržištu, kao i energetske ciljeve koje je Evropska Unija postavila za 2020. godinu, vrlo je verovatno da će u narednom periodu visok rast ostvarivati kompanije čija je delatnost u vezi sa uštedama energije i efikasnošću.
Deloitte je u okviru ovog projekta sproveo istraživanje o očekivanjima direktora ovih uspešnih i brzorastućih kompanija. Gotovo trećina ispitanika je potpuno sigurna da će njihova kompanija nastaviti da raste u narednom periodu, a interesantno je da više od trećine (36%) direktora veruje da će taj rast biti dupliran, pri čemu gotovo tri četvrtine ispitanika smatra da će to biti posledica organskog rasta.
Donekle očekivano, čak dve trećine (66%) ispitanika smatra da su zaposleni osnovni faktor uspeha i rasta. U narednom periodu, 73% ispitanika planira da razvija tehničke sposobnosti svojih zaposlenih u skladu sa najnovijim trendovima, ali i da ih motiviše za napredovanje tako što će im omogućiti fleksibilno radno vreme, interesantne zadatke i pomoć pri usvajanju novih znanja.

Kriterijumi

Lista 50 najbrže rastućih je formirana tako što su se kompanije tehnološkog sektora prijavljivale Deloitte-u, pri čemu je trebalo da ispune nekoliko uslova: da je godišnji prihod u poslednjih pet godina veći od 50,000 evra, da je sedište kompanije unutar jedne od zemalja Centralne Evrope, da kompanija nije predstavništvo, odnosno nije u većinskom vlasništvu neke druge kompanije i da poseduje sopstvenu tehnologiju koja značajno doprinosi operativnim prihodima. Uslovi za listu Zvezde u usponu bili su godišnji prihod veći od 30 hiljada evra u poslednje tri godine.
Deloitte-ovi eksperti su verifikovali prijave kompanija, upoređujući ih sa pokazateljima iz finansijskih izveštaja. Deloitte nije sproveo reviziju niti finansijsku analizu u prijavljenim kompanijama.

Leave a Reply