IT · Telekomunikacije

Srpsko tržište telekomunikacija imaće rast od 10 odsto ove godine

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić rekla je da će srpsko tržište telekomunikacija ove godine imati rast od 10 odsto, na obrt od 1,65 milijardi evra. Matić je u intervjuu za agenciju Beta navela da je taj rast veći nego na tržištu Evropske unije budući da je srpsko tržište je manje, pa domaća privreda beleži rast veći nego u razvijenim zemljama.

Prema njenim rečima, tržište telekomunikacija čini četiri do pet odsto bruto domaćeg proizvoda Srbije, što je više nego u EU i što potvrđuje dinamičan rast proteklih nekoliko godina.

Ona je najavila da će Ministarstvo raditi na izradi novih zakona kako bi se srpska regulativa sektora telekomunikacija uskladila sa novim evropskim standardima zbog toga što je Zakon o telekomunikacijama rađen prema standardima iz 1998. godine.

Prvo će, kako je rekla Matić, biti izmenjen Zakon o telekomunikacijama da bi se premostio period do donošenja obuhvatnijeg zakona o elektronskim komunikacijama.

Cilj je da se izmenama prilagodimo standardima iz 2002. godine kako bismo postepeno smanjivali taj jaz, objasnila je Matić i dodala da je potrebno uskladiti naše standarde sa evropskim, prvenstveno u liberalizaciji tržišta i tehničkih aspekata.

Prema njenim rečima, izrada zakona o elektronskim komunikacijama trajaće više od godinu dana jer bi trebalo da on omogući da se standardi usaglase sa evropskim, ali i da taj propis bude u skladu sa stanjem na srpskom tržištu.

Zakon o elektronskim komunikacijama će zameniti Zakon o telekomunikacijama i obuhvatiće i satelitsko emitovanje programa, kablovsku televiziju i digitalizaciju televizije, navela je ona i podsetila na to da se digitalizacija televizije mora sprovesti do 2015. godine, a u EU cilj je da se sprovede do 2012. godine.

Ministarstvo planira i donošenje zakona o elektronskom dokumentu koji će regulisati i elektronske arhive i bezbednost podataka u elektronskim komunikacijama, najavila je Matić.

Ona je istakla da se u roku od dve godine planira i donošenje zakona o elektronskoj upravi, koji Srbija u narednim godinama treba da razvije da bi dostigla nivo EU.

U tom sektoru najdalje je odmakao projekat elektronske sednice i elektronske administracije Vlade, što će omogućiti bržu razmenu podataka među članovima Vlade prilikom pripreme za sednice, objasnila je Matić.

Na pitanje o tome šta će doneti najavljene izmene Zakona o poštanskim uslugama, Matić je odgovorila da će se njima omogućiti liberalizacija i povećati dostupnost usluga.

Da bi se sektor dalje razvijao, kako je rekla, potrebno je graditi infrastrukturu, odnosno povećavati dostupnost telefonije i interneta i popularizovati te usluge.

Prema njenim rečima, za prosperitet u Srbiji neophodna je infrastruktura, što u naše vreme ne podrazumeva samo puteve i železnice već i dobru telekomunikacionu infrastrukturu, odnosno dobru mrežu optičkih kablova i mogućnost da svi krajevi Srbije imaju pristup telefoniji i internetu.

Ona je najavila je da će u prvih sto dana rada Vlade biti usvojen pravilnik za uvođenje “vajmaks” (WiMax) internet mreže, što će biti priprema za liberalizaciju tržišta fiksne telefonije.

Uvođenje “vajmaksa”, koji omogućava brz pristup internetu i pružanje telefonskih usluga, omogućiće pojeftinjenje interneta u Srbiji i povećati dostupnost interneta i fiksne telefonije, objasnila je Matić.

Njegovo uvođenje biće vid liberalizacije tržišta, ali ne u punom smislu te reči, jer zbog izgradnje mreže neće biti moguće da se odjednom na tu uslugu priključe stotine hiljada pretplatnika. Prava liberalizacija tržišta, koja podrazumeva izdavanje novih licenci za fiksnu telefoniju, ne može se očekivati ove godine, istakla je Matić.

Prema njenim rečima, Srbija sada vodi završnu fazu pregovora o pristupanju Svetskoj trgovinskoj organizaciji i u toj fazi pregovara se o dinamici liberalizacije sektora usluga u Srbiji, uključujući i telekomunikacije.

Do proleća ćemo finalizovati te pregovore i videti koliki će biti tranzicioni period koji možemo dobiti, a nakon toga će se to uskladiti sa sposobnošću “Telekoma” da se prilagodi konkurenciji, rekla je ona i ukazala na to da se “Telekom” uspešno prilagodio liberalizaciji u sektoru mobilne telefonije.

Srbiji predstoji liberalizacija svih usluga kroz koju su razvijene zemlje prošle tokom prošle decenije, najavila je Matić.

Leave a Reply