IT

S&T pre IBM-a i HP-a

IDC, jedna od najvećih nezavisnih kompanija u svetu koja se bavi istraživanjem i analizom tržišta informatičko-komunikacionih tehnologija, objavila je najnoviji izveštaj o stanju tržišta IT usluga i rešenja u 2009. godini za Jadranski (Adriatic) region, koje čine zemlje bivše Jugoslavije i Albanija.

Vrednost ovog tržišta se u 2009. godini smanjila za 8,8 odsto u odnosu na 2008. godinu i iznosila je 968 miliona dolara. Istovremeno, vrednost srpskog tržišta IT usluga i rešenja je opala za 18,5 procenata i iznosila je 121,5 miliona dolara.

Najuspešnija regionalna kompanija u oblasti IT usluga i rešenja je grupacija S&T, čiji je udeo u 2009. godini iznosio 8,3 odsto od ukupne vrednosti tržišta. Slede IBM sa 4,2 i HP i Combis sa po 3,1 procenta, dok je na petom mestu SRC sa 2,9 odsto.

S&T Srbija je već 15 godina deo grupacije S&T i dobrim delom je doprinela ovom rezultatu. Njen tržišni udeo u ovoj oblasti iznosio je u 2009. godini 5,3 odsto, svrstavajući je u vodeće srpske IT kompanije u oblasti usluga i rešenja. U svim najznačajnim kategorijama (sistemska integracija, softverska i hardverska instalacija i održavanje, izrada aplikacija po narudžbi, IT obuka i obrazovanje) S&T Srbija je među vodećima u Srbiji, dok je u kategoriji pružanja usluga integracije mrežnih rešenja tržišni lider.

Prema predviđanju IDC-a u periodu od 2010-2014 može se očekivati rast tržišta IT usluga i rešenja u proseku za 7 procenata godišnje za ceo region, tako da bi krajem 2014. godine vrednost celog tržišta IT usluga i rešenja mogla da bude 1,36 milijardi dolara. Srbija bi u ovom periodu, prema IDC-evim analitičarima, trebala da ima veći rast od regionalnog, tako da bi u 2014. ovo tržište u Srbiji moglo da naraste do 160 miliona dolara.

Leave a Reply