IT · Software

S&T Serbia implementira Infor BaanERP u Sojaproteinu

S&T Serbia uspešno završila projekat implementacije Infor BaanERP poslovnog rešenja u najznačajnijoj kompaniji za obradu soje u jugoistočnoj Evropi – Sojaprotein A.D. S&T Serbia i Sojaprotein potpisale su zapisnik o zaključenju projekta i usaglasile plan aktivnosti optimizacije ovog rešenja.

Najuspešnija godina u istoriji Sojaproteina

Projekat implementacije ERP rеšenja u Sojaproteinu u potpunosti je realizovao tim S&T-ovih konsultanata, a sistem je pušten u produkciju u januaru 2006. godine. U okviru ovog projekta pokrivene su sledeće poslovne funkcije: planiranje proizvodnih procesa kao i sama proizvodnja, ulazna kontrola kvaliteta, nabavka, prodaja, skladištenje, spoljnotrgovinsko poslovanje, obračun plata i praćenje kadrova, kao i nabavka sirovina i finansije.

Prethodna poslovna godina bila je najuspešnija u istoriji Sojaprotein-a, a Infor BaanERP poslovno rešenje nam je značajno pomoglo da ispratimo sve promene ključnih pokazatelja poslovanja i pravovremeno donesemo odluke. Nakon više od godinu i po dana rada, smatramo da smo dobili moderan informacioni sistem koji će u budućnosti ispratiti sve planove Sojaproteina za daljim povećanjem obima poslovanja i širenjem na druga tržišta.“, složili su se tokom potpisivanja Branislava Pavlović, generalna direktorka Sojaproteina AD, Veroslav Janković, direktor za investicije Victoria Group-e i Nikola Vučković, interni vođa projekta i rukovodilac službe planiranja, pripreme i razvoja proizvoda u sektoru proizvodnje Sojaproteina AD.

Jedan od najkompleksnijih ERP projekata  u Srbiji

S&T omogućuje svojim klijentima moderna IT-rešenja, prilagođena posebnim poslovnim strategijama njihovih radnih organizacija.

Imajući u vidu veličinu kompanije i poslovne funkcije koje su obuhvaćene i međusobno integrisane tokom implementacije, sa sigurnošću se može reći da je ovo jedan od najkompleksnijih ERP projekata u Srbiji. Tokom implementacije Infor BaanERP rešenja u Sojaproteinu susreli smo se sa velikim brojem izazova ali jedan od najvećih bio je adekvatno praćenje organizacionih promena koje su se desile tokom implementacije kao i realizacija želje menadžmenta Sojaproteina da se poslovnim rešenjem pokriju i poslovne funkcije koje nisu standardne za ERP rešenja. Uz podršku menadžmenta, uspeli smo sve ovo da postignemo kao i da maksimalno integrišemo i automatizujemo sve poslovne procese unutar kompanije.“, izjavio je Siniša Avram, vođa projekta implementacije i rukovodilac Infor poslovnog segmenta u S&T Serbia.

Leave a Reply