IT

S&T u Rumuniji: Tehnologija kao poslovni katalizator

S&T je u Rumuniji prisutan već 15 godina, i zapošljava približno 200 ljudi u Bukureštu i Temišvaru.

Već 1994, S&T Rumunija je osnovana kao jedna od prvih podružnica u grupi, i sada slavi svoj 15. rođendan. „Nikada nismo bili samo dobavljač hardvera, i bili smo dobro pripremljeni, čak i u ranoj fazi, da preduzmemo sledeći korak na lokalnom tržištu, u pravcu efikasnih IT poslovnih rešenja i usluga“, seća se lokalni direktor Bogdan Cocora. Kompanija ima snažno partnerstvo sa regionalnim i globalnim IT firmama, i S&T Rumunija se razvila i postala jedan od vodećih IT sistem integratora; posebno na polju ERP rešenja. On obezbeđuje visoko-performantna IT poslovna rešenja i usluge za kompanije u administraciji, telekomunikacijama, proizvodnji, finansijskim uslugama i nabavnom sektoru kao i zdravstvenim ustanovama. Jedan od najvećih realizovanih projekata bio je Informacioni sistem za upravljanje hitnim slučajevima (EMIS), koji je finansirala Svetska banka i čija je vrednost ugovora bila približno 7.5 miliona evra. EMIS je jedan integrisan nacionalni informacioni sistem za hitne situacije koji međusobno povezuje sve relevantne agencije i institucije. Sistem se koristi u svim fazama upravljanja hitnim slučajevima, kao što su prevencija, planiranje, reakcija i povratak u normalan status.

Tržište u Rumuniji

Sudeći po Rumunskom Ministarstvu za Komunikacije, IT tržište u regionu je konstantno raslo između 2004. i 2008. od nešto više od 900 miliona era do više od 2 milijarde evra. Nakon ovog petogodišnjeg perioda kontinuiranog rasta, sa kumulativnim godišnjim stopama rasta od približno 20%, tržište se ipak u 2009. suočilo sa značajnim padom investiranja, naročito u oblasti hardvera. Softver i IT usluge su manje ozbiljno pogođene, i trebalo bi da padnu za oko „svega“ pet procenata. „S&T u Rumuniji vodi sopstveni HP softverski demonstracioni trening centar kao i korisnički koncept centar. “

Leave a Reply