E-servisi · IT

Šta učiniti sa elektronskim i električnim uređajima i opremom koji su odslužili svoje

U okviru ovog Zakona propisane su obaveze i odgovornosti proizvodjača električne i elektronske opreme, sa ciljem sakupljanja otpada i njegove upotrebe, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Ovim Zakonom, proizvodjači se obavezuju da prilikom plasiranja EE opreme na tržište, plaćaju novčanu nadoknadu za upravljanje EE otpadom, čija je namena pokrivanje troškova sakupljanja, obrade i upotrebe EE otpada. Pod proizvodjačem EE otpada se podrazumeva pravno ili fizičko lice koje proizvodi ili uvozi EE opremu za vlastite potrebe ili potrebe tržišta.

Novčana nadoknada će iznositi 22,5 din/kg a osnova za njeno proračunavanje je neto masa EE opreme koja je proizvedena ili uvežena. Sakupljač otpada ima pravo na naknadu troškova skupljanja, privremenog skladištenja, razvrstavanja i prevoza EE otpada do obradjivača i ona će iznositi 15.0 din/kg otpada. Obradjivač EE otpada takodje ima pravo na naknadu troškova od 7.5 din/kg radi obrade i reciklaže otpada.

Proizvodjač je pored plaćanja nadoknade dužan da obezbedi da je sva oprema koja se plasira na tržište proizvedena sa minimalnom upotrebom opasnih materija. Obavezan je, takođe, da proizvede opremu koja može da se rastavi i reciklira, i koja čak ni kao otpad neće predstavljati opasnost ni štetu po ljudsko zdravlje i zaštitu životne sredine.

Dužnost proizvodjača i prodavca je da krajnjem korisniku dostavi uputstvo o zabrani odlaganja otpada kao nerazvrstanog od komunalnog, o načinu vraćanja i prikupljanja otpada, mogućim štetnim uticajima na okolinu, zdravlje i sigurnost ljudi.

Firma SET d.o.o. (Strategija ekološke trgovine) je prva kompanija u našoj zemlji koja se bavi reciklažom elektronske i elektrotehničke opreme što ima značajan ekološki ali i ekonomski efekat. Formiranju i pokretanju pogona za reciklažu prethodilo je opsežno istraživanje Instituta „Mihailo Pupin“, dok je oprema za reciklažu – jedinstvena u Srbiji, nabavljena iz Nemačke i po svojim performansama ni malo ne zaostaje za evropskim postrojenjima.

Leave a Reply