pdfa
IT

Standard PDF/A nezaobilazan u poslovnoj dokumentaciji i korespodenciji

Privredna komora Beograda Udruženje informatičke delatnosti u saradnji sa Udruženjem e-Razvoj, održali su poslovno-stručni skup na temu povećanja produktivnosti i sigurnosti korišćenjem PDF tehnologija i standarda PDF/A.

Otvarajući skup, predsednik Komore, dr Milan Janković, naglasio je važnost primene informaciono-komunikacionih tehnologija u privredi, kao karike koja povezuje druge privredne delatnosti. Takođe je podržao potrebu da se IKT izbori za zasluženu poziciju u privredi Srbije, posebno kao faktor povećanja produktivnosti i pouzdanosti funkcionisanja preduzeća i pristupa otvorenom tržištu Evropske Unije i sveta.

pdfa

Vladislav Miletić, direktor MFC, prezentovao je razvoj otvorenog standarda PDF/A i njegovu interoperabilnost između aplikacija i drugih dokumenata. PDF/A je u svetu poznat kao elektronski papir, a pored slike dokumenta, sadrži i metapodatke, informacije o fontovima, boji i dr. koji se koriste u dokumentu. Standard ISO 32001 koji opisuje korišćenje ovog formata je razvijan od 2005. godine na osnovu formata Acrobat Adobe 1.4 (na osnovu koje je razvijena prva verzija PDF/A). PDF/A predstavlja standardni format za dugotrajno arhiviranje, nezavisno od hardverskog i softverskog okruženja.

Vojislav Carević je predstavio mogućnosti koje nudi PDF/A kao interaktivan i obuhvatan dokument, koji dozvoljava inkorporiranje drugih formata (npr. audio i video) u finalni dokument.

Goran Filipović, Extreme, prezentovao je Adobe Acrobat rešenja koji mogu omogućiti povećanje produktivnosti rada, a i načine licenciranja Adobe Acrobat familije proizvoda.

Leave a Reply