IT

Standardizacija u sistemskom i softverskom inženjerstvu

Društvo za informatiku Srbije je 10. decembra održalo okrugli sto „Standardizacija u sistemskom i softverskom inženjerstvu“.

Na skupu se govorilo o: novim pristupima nostrifikaciji standarda, preporukama EU za standarde, očekivanjima od revizije standarda ISO 12207, modelu procesa i modelu životnog ciklusa softvera, vezi između sistema i softvera, pripremama za usvajanje ISO IEC 16085 za upravljanje rizikom, sertifikaciji softverskih inženjera i dr.

Uvodna izlaganja su imali: mr Darinka Ivaneža, predsednik Komisije za standarde u softverskom inženjerstvu, prof dr Dragana Bečejski Vujaklija sa FON-a, Sonja Dimitrijević sa FON-a i Vladan Atanasijević iz „HERMES SoftlabSerbia“.

Leave a Reply