IT

Stanje informatizacije u Srbiji

U publikaciji BIZNIS TOP koju je izdao časopis „Biznis&Finansije, objavljeno je nekoliko tekstova koji sa puno činjenica opisuju stanje informatizacije u Srbiji

Milovan Matijević je prikazao trendove u domaćoj informatičkoj industriji. Ukupni poslovni prihod informatičke industije je 2007. godine iznosio 94 milijarde dinara  a što predstavlja povećanje od 26 odsto  u odnosu na predhodnu godinu.

Branislav Dobrosavljević i Zvonko Obradović su predstavili nove informatičke projekte u Agenciji za privredne registre. Uvedeni su elektronski registri preduzeća, preduzetnika, založnih prava i finansijskog lizinga. Ide se i korak dalje pa se i nude korisne usluge i informacije poslovnim ljudima, bankarima i investitorima.

Vlada  Tanasković regionalni menadžer iz kompanije „Fujitsu Siemens Computers“ je prikazao kako su na tržištu Srbije zahvaljujući: realnom planiranju, dobroj organizaciji i brzom prilagođavanju okolnostima na tržištu, ostvareni tržišni rezultati veći od proseka u  Evropi.

Nikola Marković je opisao stanje upotrebe računara i telekomunikacija u Srbiji. Povećava se stepen informatizacije i to naročito u domaćinstvima. Porasli su ukupni prihodi u sektoru telekomunikacija za 13 odsto i korišćenje telekomunikacionih usluga. Istovremeno pojačava se jaz izmedu razvijenih i nerazvijenih delova Srbije u pogledu primena računara i telekomunukacija. 

U publikaciji BIZNIS TOP, predstavljeno je i poslovanje privrede Srbije u 2007. godini i poslovanje preduzeća u Srbiji sa listama najvećih preduzeća po aktivi, dobiti i kapitalu, kao i listama vodećih preduzeća u 25 regiona Srbije. Uz publikaciju se dobija i CD na kome se nalaze podaci o registrovanim preduzećima u Agenciji za privredne registre.

Leave a Reply