E-servisi · IT

Stanje razvoja eUprave u Republici Srbiji za 2008. godinu

Republički zavod za informatiku i Internet pripremio je prikaz stanja razvoja eUprave u Republici Srbiji u 2008. godini. Analizirani su podaci o ključnim pokazateljima i proceni stepena razvijenosti servisa eUprave u Republici Srbiji, koji su u potpunosti uporedivi sa podacima za zemlje članice EU, budući da su prikupljeni metodologijom razvijenom od strane Evropske komisije.

Analiza stanja eUprave rađena je po ovoj metodologiji prvi put za 2007. godinu u saradnji sa Centrom za proučavanje informacionih tehnologija. Zavod je takođe učestvovao u definisanju i praćenju skupa parametara za merenje razvijenosti u okviru regionalnih Inicijativa za elektronsku jugoistočnu Evropu, kao i Inicijative za razvoj širokopojasnih mreža. Ti rezultati korišćeni su u ovoj analizi i pružaju mogućnost uporednih analiza sa zemljama u regionu, kao i ocenu napretka u oblasti elektronske uprave u Srbiji.

Dokument je podeljen na 7 poglavlja. Drugo poglavlje sadrži najnovije statističke podatke o upotrebi IKT u Srbiji i korišćeni su podaci koji su objavljeni od strane Republičkog zavoda za statistiku. U trećem poglavlju obrađeni su ključni elementi razvoja eUprave. Procena primene Strategije za razvoj informacionog društva obrađena je u  4. poglavlju. Peto poglavlje opisuje trenutno stanje pravnog okvira eUprave. U 6. poglavlju navedeni su ključni akteri razvoja eUprave i njihove nadležnosti. I konačno, u 7. poglavlju dat je pregled infrastrukture i servisa eUprave. Za svaki servis, mera nivoa napretka data je na osnovu definisanog nivoa sofisticiranosti.

2.   Statistički podaci

2.1. Domaćinstva i pojedinci

2.1.1. Upotreba Interneta

2.1.2. Upotreba servisa eUprave

2.2. Preduzeća

2.2.1. Upotreba Interneta

2.2.2. Upotreba servisa eUprave

2.3. Ostali rezultati istraživanja u Srbiji
3.   Ključni događaji i tačke razvoja eUprave
4.   Strategija razvoja elektronske uprave

4.1. Nacionalna strategija za pristupanje SCG Evropskoj uniji (2005)

4.2. Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji (2006)

4.3. Nacionalna strategija održivog razvoja (2008)

5.   Pravni okvir eUprave
6.   Ključni akteri razvoja eUprave

7.   Infrastruktura i servisi eUprave

8.   Rezultati analize servisa eUprave u Republici Srbiji u 2008.

8.1. Ukupan nivo sofisticiranosti servisa eUprave u Republici Srbiji u 2008.

Leave a Reply