E-servisi · IT

Statistička aplikacija za praćenje kretanja u sektoru usluga

Ministarstvo trgovine i usluga i Republički zavod za statistiku Srbije predstaviće projekat “Unapređenje analitike podataka sektora usluga”, kojim je kreirana jedinstvena baza podataka o uslužnim delatnostima u Srbiji, u ponedeljak, 15. decembra, u 13.30 časova, u Medija centru, Milentija Popovića 9.

O projektu, njegovom značaju i planovima za narednu godinu govoriće ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević i direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović.

Rezultat projekta je statistička aplikacija koja će biti dostupna korisnicima iz oblasti privrede, naučnim i obrazovnim institucijama, nevladinom sektoru, resornim ministarstvima, lokalnoj samoupravi, kao i svim građanima Republike Srbije. Aplikacija se nalazi na internet adresi www.usluge.gov.rs.

Tokom izrade ovog projekta Republički zavod za statistiku je u oktobru ove godine, za potrebe Ministarstva trgovine i usluga, sproveo istraživanje o poslovnoj klimi, tendencijama i očekivanjima preduzeća koja pružaju poslovne usluge i to po metodologiji EU. Ovakvo istraživanje sprovedeno je prvi put u našoj zemlji, a predviđeno je da se obavlja dva puta godišnje.

Softversko rešenje internet aplikacije omogućava pristup podacima neophodnim za praćenje dinamike razvoja u sektoru usluga. Navigacija kroz aplikaciju je brza, jednostavna i prilagođena potrebama širokog kruga korisnika i može se koristiti neprekidno, a ograničenja – kad je reč o broju korisnika koji se njom mogu istovremeno služiti – ne postoje.

U bazi podataka nalaze se poslednji raspoloživi podaci i ona se redovno ažurira rezultatima sprovedenih statističkih istraživanja.

Statistička aplikacija za praćenje kretanja u sektoru usluga omogućava brz i jednostavan pristup podacima elektronskim putem, objedinjuje ih, olakšava njihovu analitičku upotrebu i tako unapređuje praćenje dinamike razvoja sektora usluga u skladu sa potrebama korisnika.

Leave a Reply