Događaji · IT

Stipendije za istraživače iz programa “Marija Kiri” – FP7

Okvirni program 7 za istraživanje i tehnološki razvoj pod skraćenim nazivom FP7 (7thFrameworkProgramme) је strukturno podeljen na više programskih blokova, od kojih su najznačajniji četiri:

Saradnja (Cooperation) – pretpostavlja formiranje konzorcijuma tj. zajednički nastup više kompanija, instituta, univerziteta i ostalih zainteresovanih institucija;

Ljudi (People) – pojedinačne stipendije za istraživače;

Ideje (Ideas) – postavlja manja ograničenja po pitanju konzorcijuma i teme istraživanja;

Kapaciteti (Capacities) – namenjen jačanju istraživačkih i kapaciteta tehnološkog razvoja.

U okviru teme Ljudi uspostavljena je akcija Marija Kiri odnosno stipendije Marija Kiri (Marie Curie Actions), sa ciljem podsticanja istraživanja od strane širokog spektra istraživača, bez obzira na starosno doba, od najmlađih do najstarijih.Ovaj program nazvan je po najslavnijoj ženi istraživaču i jedinoj ženi dobitniku Nobelove nagrade.
Krajem 2007. godine otvorena je mogućnost za saradnju u okviru ovog programa po 6 poziva (Calls), i to :

Naziv pozivaDatum objavljivanjaRok za prijavu

1. ERG (European Reintegration Program) je evropski program za dobijanje stipendija za reintegraciju, odnosno za one istraživače koji žele da rade na dugoročnom istraživanju posle završene obuke u okviru sedmog ili jednog od prethodnih okvirnih programa.

2. IRG (International Reintegration Grants) je međunarodni program za dobijanje stipendija za istraživače koji žele da se vrate da rade u Evropi.

3.IRSES (International Research Staff Exchange Scheme) je međunarodni program namenjen za razmenu, kako bi se ojačalo partnerstvo između istraživačkih organizacija i institucija.

4. IAPP (Industry -Academia Partnerships and Pathways) obezbeđuje podršku između javnog i nekomercijalnog sektora (uključujući univerzitete, istraživačke institute, nevladine organizacije), kao i
privatni sektor, sa ciljem razmene iskustava.

5.COFUND (Co-Funding of Regional, National and International Progammes) ima za cilj da podstakne postojeće ili nove regionalne i nacionalne programe da se otvore i da obezbede transnacionalnu mobilnost.
6. NIGHT (Researcher’s Night) obuhvata organizovanje masovnih događaja sa ciljem okupljanja što većeg broja istraživača.
Zajedničko za sve pozive je da predlozi mogu biti iz svih oblasti nacionalnog i tehnološkog istraživanja koji su od interesa za Evropsku komisiju.

Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija je jedan od najvažnijih ciljeva Evropske komisije.

Pošto je Srbija od 2007. godine pridruženi član Okvirnog programa 7, fakulteti, instituti i firme iz naše zemlje mogu da konkurišu za dobijanje sredstava iz fondova predviđenih za realizaciju projekata u okviru FP7.

Više informacija o ovom programu i rokovima dati su na vebsajtu:
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html.

Leave a Reply