IT

Stohiljaditi članak na srpskoj Vikipediji

20. novembra, u 8 časova i 8 minuta, Vikipedija na srpskom jeziku dobila je svoj stohiljaditi članak. Jubilarni članak je o Paklenim ostrvima, arhipelagu kod Hvara, koji se sastoji od 16 ostrva, a njegov autor je na Vikipediji poznat pod pseudonimom XZ.

Leave a Reply