IT

Strategija eUprave pokrajinskih organa

U okviru realizacije Strategije reforme i razvoja pokrajinske uprave, Izvršno veće Vojvodine, na današnjoj, 177. sednici, usvojilo je još jedan važan dokument – “Strategiju eUprave pokrajinskih organa“, kako je nazvana odluka, doneta u skladu sa republičkim i evropskim standardima i vrednostima.

Usvajanjem Strategije, Izvršno veće stvara uslove za modernizaciju pokrajinske administracije kroz primenu modernih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Uvođenje IKT, korisnicima omogućava bolji pristup informacijama i uslugama, uz manje troškove, a svim građanima efikasnije ostvarivanje prava i ispunjavanje obaveza u odnosima sa organima Pokrajine. Kroz pojednostavljene poslovne procese, obezbediće se bolja organizacija i upravljanje, ekonomično obavljanje poslova, smanjiće se opterećenost zaposlenih i obezbediti transparentnost u radu.

05092007_177_1

Na sednici Vlade, istaknuto je da će jedinstvena primena IKT u pokrajinskim organima poboljšati kvalitet i dostupnost informacija, servisa i usluga koje pokrajinski organi i službenici pružaju. Obezbediće se aktivnije učešće građana u odlučivanju i širenju demokratije u društvu.

“Strategija eUprave pokrajinskih organa” zasnovana je na sagledavanju postojećeg stanja, a kroz procenu postojećeg okruženja definisani su osnovni principi, utvrđeni su vizija i akcioni planovi, sa rokovima za realizaciju projekta. Predviđeno je da se ovaj strateški dokument primenjuje, pre svega, u pokrajinskim organima, ali se principi i aktivnosti modernizacije javnog sektora mogu primenjivati i u radu drugih organizacija čiji je osnivač Pokrajina. Planirani vremenski okvir za sprovođenje “Stretagije eUprave” utvrđen je kratkoročno – do kraja 2007; srednjoročno – do 2009; i dugoročno – do 2013. godine.

Leave a Reply