Događaji · E-servisi · IT

Stručni skup Internet prodavnice ’08

Privredna komora Beograda poziva sve zainteresovane na poslovno stručni skup Internet prodavnice ’08. koji će biti održan u sredu 28. maja 2008. godine sa početkom u 10 časova u Privrednoj komori Beograda, u sali na VI spratu, Kneza Miloša 12.

Program skupa čine sledeće teme:

1. Realizacija naplate karticama putem Interneta pomoću e-commerce servisa Banca Intesa Beograd
Predstavljanje usluge naplate karticama putem Interneta koju obezbeđuje Banca Intesa, uz poseban osvrt na tehničku realizaciju. U okviru predavanja biće predstavljeni osnovne informacije ove usluge Banca Intesa-e, uz primer realizacije naplate u konkretnom slučaju za Internet prodavnicu Tehnomanija.

2. Iskustva u razvoju Internet prodavnice Tehnomanija
Iskustva iz prakse tokom razvoja jedne od najvećih Internet prodavnica u Srbiji predstaviće direktor Tehnomanije i tim koji je radio na realizaciji. Predavanje obuhvata poslovne i tehničke aspekte razvoja Internet prodavnice: šta je bila početna motivacija, koje su bile faze u razvoju poslovnog modela, koji su tehnićki i organizacioni izazovi bili vezani za svaku fazu.

3. Servis za prodaju putem Interneta internetprodavnice.com
Predstavljanje poslovnog modela i tehničkog rešenja za Internet prodaju koje obezbeđuje servis internetprodavnice.com. Servis internetprodavnice.com je jedinstveni servis na Internet prostoru Srbije jer firmama pruža kompletnu uslugu u svim elementima Internet prodaje. Na predavanju će biti prezentovana najbitnije informacije u vezi servisa i zanimljiva iskustva iz dosadašnjeg rada. Prezentacija uključuje i praktičnu demonstraciju rada Internet prodavnice.

4. Analize poslovnih procesa u elektronskoj trgovini
U okviru ovog predavanja na sveobuhvatan i sistematičan način biće izloženi pravni, organizacioni, tehnički i komercijalni aspekti Internet prodaje. U tom kontekstu biće sagledane najefikasnije strategije za njeno uvođenje i razvoj. Predavanje se sastoji iz tri osnovne celine i to:
– Internet prodaja i aktuelni propisi
– Planiranje, logistika i organizacija Internet prodaje
– Uporedni pregled pristupa za realizaciju Internet prodavnice

Mole se svi zainteresovani da potvrde prisustvo slanjem poruke na e-mail [email protected], telefon 011/2645-333, ili putem web formulara http://www.internetprodavnice.com/prijava

One thought on “Stručni skup Internet prodavnice ’08

 1. Slobodan Krstic

  ZAKON O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

  LIČNI STAV: Hitno reaktivirati proceduru donošenja ZAKONA O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU, a povući iz procedure donošenje ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

  U dokumentu eSEE Agenda + daje se podrška razvoju e-Business-a, dakle e-Poslovanja.

  http://www.euprava.gov.yu/files/File/Brosure%20i%20vodici/eSEE%20Agenda%20Plus%20231007_srpski.pdf

  Razvoju e-Poslovanja u Srbiji se mora posvetiti mnogo veća pažnja nego do sada. Razvoj e-Poslovanja je deo sveukupnog razvoja informacionog društva Srbije, a samim tim i društva u celini. e-Poslovanje mora da se zakonski reguliše ZAKONOM O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU.

  e-Poslovanje je integrativni, složen društveni proces koji podrazumeva sve ostale fundamentalne procese društva kojima treba omogućiti da se uključe u savremene tokove informaciono-komunikaciog poslovanja. Među te fundamentalne društvene procese svakako, pored ostalog, spada i TRGOVINA, ali to ne znači da za TRGOVINU treba donositi poseban ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI.

  Svi potrebni elementi e-Poslovanja za regularno obavljanje e-Trgovine treba da se nalaze u jedinstvenom ZAKONU O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU.

  Ista navedena logika bi se primenila i za ostale fundamentalne društvene procese: DRŽAVNU UPRAVU, ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT itd.

  Detaljnije obrazloženje ovog stava možete pogledati na linkovima:

  http://www.esrbija.net/showthread.php?t=42

  http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=11511

  http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=12676

  http://www.ecdlcentar.com/baza/ecdl_informacije/pkb_koordinacioni_tim/dopis_25102007.pdf

  Do sada nije bilo konkretnijih reagovanja relevantnih institucija ili stručnjaka povodom ovog javnog stava.

  Da li ste u mogućnosti da date stav po ovom pitanju koji bi bio javno objavljen na ECDL FORUM-u http://www.ecdlcentar.com/forum
  ili forumu eSrbija-NET http://www.esrbija.net ?

  BEZ JAVNIH STAVOVA PO OVOM PITANJU NE MOŽEMO DONOSITI NAJBOLJE ODLUKE ZA BRŽI RAZVOJ INFORMACIONOG DRUŠTVA, A SAMIM TIM NI RAZVOJA SRPSKOG DRUŠTVA U CELINI.

  Naravno o ovoj problematici se može raspravljati i na Poslovno stručnom skup Internet prodavnice ’08
  28.05.2008.godine u Privrednoj komori Beograda.

  http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=12676

Leave a Reply