IT

Studija o zloupotrebi informacionih tehnologija u svrhu korupcije

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da Regionalna škola za državnu upravu (RESPA) pokreće regionalnu komparativnu studiju o zloupotrebi informacionih tehnologija za vršenje korupcije, koja obuhvata sve zemlje zapadnog Balkana.

 

U saopštenju se navodi da će studija biti pokrenuta 26. novembra u Tirani, dok će domaćini ovog događaja biti ministar za inovacije i javnu upravu Albanije Milena Harito i ministar lokalne uprave i nacionalni koordinator za borbu protiv korupcije te zemlje Blendi Cuci.

Studija identifikuje i analizira konkretne slučajeve koji ilustruju načine na koje prestupnici koriste slabosti struktura informacione tehnologije u svrhu lične koristi.

Takvi primeri konkretnih slučajeva, kao i dobri primeri njihovog otkrivanja i sprečavanja, predstavljaju inspiraciju za stručnjake koji se bave sprečavanjem korupcije, ali i za nadležne za bezbednost u ovoj oblasti.

RESPA je već godinama aktivno angažovana u oblastima koje se odnose na integritet i e-upravu i poseduje odlične mogućnosti da pruži doprinos njihovom unapređenju, s obzirom na njenu mrežu stručnjaka posvećenih pomenutim oblastima.

Stručnjaci RESPE će u Tirani prikazati različite pristupe i načine upotrebe informacionih tehnologija, a steći će i nova znanja na osnovu razmene iskustava kroz komparativnu studiju.

Postoje mnoge publikacije o načinima prevencije korupcije dobrom upotrebom informacionih tehnologija, kao što su objavljivanje javnih registara na mreži, transparentnost izjava o imovini i prihodima ili elektronske javne nabavke, ali nema mnogo onih koje govore o suprotnom uticaju informacionih tehnologija.

Iz tog razloga, ova studija predstavlja novinu jer prepoznaje upotrebu informacionih tehnologija kao alata za vršenje korupcije.

Nedostatak smernica u ovoj oblasti u potpunoj je suprotnosti sa Konvencijom UN protiv korupcije, u kojoj se navodi da će države ugovornice nastojati da u okviru svojih mogućnosti sarađuju u otkrivanju krivičnih dela obuhvaćenih ovim dokumentom, koja su počinjena korišćenjem savremene tehnologije.

S obzirom na ovu činjenicu, već odavno postoji potreba da se sačini sveobuhvatna studija na ovu temu.

Regionalna škola za državnu upravu (RESPA) je međunarodna organizacija osnovana zajedničkom inicijativom Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana u cilju jačanja međunarodne saradnje u oblasti javne uprave.

RESPA svoje aktivnosti organizuje u domenu izazovnih tematskih oblasti EU integracija i reforme javne uprave, u cilju podrške regionu u ovim procesima kroz različite vrste aktivnosti, kao što su mrežni događaji, seminari, obuke, konferencije, regionalne analize i slično.

RESPA sarađuje sa vladinim institucijama, uz međunarodnu i regionalnu ekspertizu, a finansira se iz sredstava EU i zemalja članica.

Članice RESPA su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija, dok su korisnici državni službenici i zaposleni u javnoj upravi iz zemalja članica i sa Kosova, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply