IT

Studiranje preko interneta

Na Sajmu obrazovanja u Novom Sadu svoje aktivnosti predstaviće i Fakultet informacionih tehnologija iz Beograda.

Interesantno je da je ta obrazovna ustanova još 2005. godina dobila dozvolu od Ministarstva prosvete za ravnopravno izvođenje tradicionalne nastave, kao i nastave preko Interneta.

FIT je specifičan i po metodologijama koje primenjuje, jer pored sposobnosti za timski rad kod studentar razvija sposobnost za inovativno mišljenje, nov pristup problemima, kao i sposobnosti za integraciju i implementaciju najnovijih tehnologija i istraživački duh. Studijski programi na osnovnim akademskim studijama su Informacijone tehnologije, Operacioni menadžment, Menadžment IT sistema, Marketing menadžment, Menadžment u sportu, Grafički dizajn, a uz to postoji i veliki broj usmerenja za master i doktorske studije.

Važno je napomenuti da studiranje preko interneta pokriva sve godine studija i sve studijske programe. Inače, Fakultet redovno objavljuje konkurse za talentovane učenike straijeg uzrasta koji omogućavaju najboljima da dobiju kompletne ili delimične školarine, a pored ostalog za studente organizuje i vrlo interesantne vannastavne edukativne, sportske i zabavne aktivnosti.

Sajam obrazovanja održaće se od 18. do 20. februara.

Leave a Reply