Događaji · IT

Sufinansiranje učešća istraživača u projektima FP7

U Budimpešti se 22. januara 2009. održava sastanak „Dan predloga projekata“ (ICT Proposers’ Day).

Skup je namenjen istraživačima koji nameravaju da učestvuju u projektima EU iz oblasti informatike u programu FP7 (Sedmi okvirni program).

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo finansijski će podržati učešće 20 istraživača na “Danu predloga projekata“, u okviru programa podrške našim istraživačima, institucijama i IKT kompanijama za uključivanje u projekte FP7.

“Dan predloga projekata“ je glavni događaj Evropske komisije za umrežavanje istraživača i uspostavljanje partnerstava u cilju podnošenja projekata za aktuelne pozive, za tematsku oblast informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Skup organizuju Generalni direktorat za informaciono društvo i medije Evropske komisije u saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za istraživanje i tehnološki razvoj Mađarske.

Ovaj događaj je idealna prilika za zainteresovane istraživače, institucije i kompanije iz Srbije da se aktivno uključe u Sedmi okvirni program, za oblast IKT i umreže sa vodećim evropskim istraživačima i institucijama. Najavljeno je oko 150 zaposlenih iz Evropske komisije, koji se bave temom IKT i Sedmim okvirnim programom, a očekuje se oko 2500 istraživača iz Evropske unije.

Organizatori Dana predloga projekata su obezbedili onlajn platofmu za umrežavanje koja omogućava učesnicima da predstave svoje projektne ideje, ekspertizu, profile organizacija ili kompanija i da se upoznaju i povežu sa ostalim učesnicima.

Poziv za prijavu za finansijsku podršku MTID-a otvoren je za sve istraživače, istraživačke organizacije i kompanije koje žele da se aktivno uključe u FP7. Finansijska podrška uključuje: prevoz minibusom Beograd – Budimpešta – Beograd i pokrivanje troškova noćenja. Istraživači su obavezni da sami obezbede vizu. Da bi se konkurisalo za ovu podršku neophodno je da zainteresovani na sajtu www.mtid.gov.rs Izvrše registraciju na veb sajtu Dana predloga projekata.

Konkurs za prijavljivanje za sufinansiranje učešća na Danu predloga projekata otvoren je do 12. januara.

Leave a Reply