IT

Superračunar HP PARADOX IV na Institutu za fiziku u Beogradu

U okviru nabavke kapitalne opreme za potrebe naučne zajednice u Srbiji, preko Jedinice za upravljanje projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Laboratorija za primenu računara u nauci Instituta za fiziku opremljena je superračunarskim postrojenjem PARADOX IV, baziranim na platformi kompanija HPi Intel.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Aleksandar Belić, istakao je Ministarstvo čini sve napore da pomogne naučnoj zajednici da održi napredak i da je osnovna ideja ovog projekta brži razvoj superračunarstva u Srbiji i regionu. On je naveo da je oprema instalirana na Institutu dostupna kompletnoj akademskoj zajednici naše zemlje, kao i istraživačima širom Evrope.

Direktor Instituta za fiziku dr Aleksandar Bogojević, istakao je da ulaganje u naučnoistraživačku opremu doprinosi boljitku zemlje i da ovom instalacijom laboratorija na Institutu za fiziku postaje vodeća u jugoistočnoj Evropi, imajući u vidu da je opremljena postrojenjem računara visokih performansi najnovije generacije. On je naveo da HP PARADOX je postrojenje integrisano u sve regionalne i pan-evropske superračunarske infrastrukture.

Prema rečima direktora kompanije Hewlett Packard d.o.o. Miloša Djurkovića, ovo je istorijski trenutak za srpsku nauku jer nabavkom super kompjutera Srbija stupa na svetsku mapu zemalja sa ovim tehnologijama. Primena ovih računra je velika ne samo u nauci nego i u privredi, za dalji razvoj istraživanja i napredak. Sada Srbija ima šanse da postane regionalni centar u superkompjutingu.

Instalacija PARADOX-а omogućava višestruko povećanje resursa i računarske snage raspoložive istraživačima i na ključan način povećava njihovu međunarodnu kompetitivnost, kako u istraživanju, tako i u razvoju.

Viši naučni saradnik Instituta za fiziku i rukovodilac Laboratorije za primenu računara u nauci dr Antun Balaž objasnio je tehničke karakteristike superračunara.

Superračunarski klaster predstavlja integrisano, vodom hlađeno postrojenje, sa ukupno 2500 procesora najnovije generacije organizovanih u 220 nodova različite namene, sa preko 4 terabajta RAM-а, 106 Tesla grafičkih kartica i ukupnom procesorskom snagom od preko 110 teraflopsa. Klaster je ujedno i postrojenje za masivno skladištenje digitalnih podataka sa ukupnim kapacitetom od 200 terabajta.

Korisnici iz akademske zajednice Srbije mogu pristupiti Paradoxu IV kroz Nacionalnu Grid infrastrukturu Aegis, a korišćenjem superračunarske mreže pristup imaju i istraživači širom Evrope.

Leave a Reply