IT

Svake godine Amerikanci u smeće bace 400 miliona elektronskih aparata

Odlaganje elektronskog otpada kao što su stari televizori, kompjuteri, radio prijemnici, mobilni telefoni, i slično, postaje sve veći problem.  Elektronsko smeće, poznato pod imenom e-smeće, u Americi se povećava velikom brzinom.  Ljudi ne znaju što bi sa njim, pa ga bacaju sa ostalim smećem.  Ne čudi činjenica da Amerikanci akumuliraju toliku količinu elektronskog otpada jer i građani i priivreda koriste puno elektronskih proizvoda.  Širom zemlje, koristi ih veliki broj ljudi, a njihov životni vek je prilično kratak.  Mobilni telefoni se koriste samo dve do tri godine, kompjuteri isto tako, pre nego što ih zamenimo novim.

Američka državna agencija za zaštitu životne okoline predviđa da godišnje više od 400 miliona elektronskih naprava završi u smeću.  Ova agencija se zalaže za to da što više saveznih država zabrani odlaganje ovakvog smeća, te da se ono reciklira. Širom SAD, skoro 20 posto eletronskog otpada se reciklira.  Pre trinaest godina radilo se o samo šest posto, a postotak i dalje raste, kako sve više zajednica počinje zabranjivati za odlaganje ovog otpada na deponijama, u cilju sprečavanja zagađivanja deponija toksičnim materijalima poput žive i olova.  Mnogi gradovi organizuju besplatno sakupljanje starih uređaja koji se potom recikliraju.

One thought on “Svake godine Amerikanci u smeće bace 400 miliona elektronskih aparata

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Problem recikliranja elektronskog otpada je sigurno sledbenik problema stvaranja i recikliranja nuklearnog, hemijskog i drugog stetnijeg otpada. Zna se sta su prioriteti?

Leave a Reply