IT

Svaki treći evropljanin opremljen broadbandom vodi blog

Prema rezultatima istraživanja kojeg je nedavno provela Ciscova grupacija za poslovna internet rešenja (IBSG), čini se da su korisnici širokopojasnog interneta u Zapadnoj Evropi još zainteresovaniji od korisnika u SAD za tzv. “umreženi život” (“The Connected Life” ), a mnogi su spremni i da plate da bi uživali u prednostima ovih naprednih usluga.

Čak 90% korisnika širokopojasnog interneta u Evropi izrazilo je interes za usluge povezanog života – pristupa svim digitalnim medijskim sadržajima kod kuće u svakom trenutku, sa bilo koje lokacije – u poređenju sa svega 77% zainteresovanih korisnika u SAD-u.

Nadalje, 42% ispitanika spremno je da plati €3.5 mesečno da bi osigurali jednostavno upravljanje i pristup digitalnim medijima koji se nalaze kod kuće, ali zasad teško pronalaze odgovarajuće inovativno rešenje koje je jednostavno, sigurno i koje se može brzo instalirati.

Navedeni podaci deo su rezultata istraživanja o potrošačima u Zapadnoj Evropi koje je sprovela IBSG tvrtke Cisco. Za potrebe istraživanja, odabrana je hipotetska usluga kao deo šire ponude usluga umreženog života, i potom je analizirano 1500 stavova korisnika širokopojasnog interneta iz Francuske, Nemačke, Italije, Španije i Velike Britanije. Takva usluga povezanog života omogućila bi čuvanje, upravljanje i korišćenje svih digitalnih medija i sadržaja u domaćinstvu putem bilo kog uređaja, u bilo kom trenutku, na bilo kom mestu. Predloženi digitalni mediji u domaćinstvu uključivali su televiziju, filmove, kalendar i adresar, digitalne fotografije, video klipove i glazbu.

43% smatra da im ta tehnologija daje slobodu da žive životom kakvim žele živeti, dok 52% smatra da im tehnologija pomaže da budu produktivniji i organizovaniji

Premda se o konceptu sveprisutne povezanosti raspravlja već više od jede decenije, ovo istraživanje pokazuje da je učinak tehnološkog napretka u tom razdoblju stvorio promene u ponašanju potrošača. Ne samo da gotovo 90% korisnika širokopojasnog interneta uživa u prednostima novih tehnologija, kupujući razne uređaje poput mobilnih telefona, personalnih računara i MP3 playera, već 43% smatra da im ta tehnologija daje slobodu da žive životom kakvim žele živeti, dok 52% smatra da im tehnologija pomaže da budu produktivniji i organizovaniji.

Budući da prosečni ispitanik provodi više od četiri sata dnevno u pokretu, van radnog mesta ili kuće, mogućnost komuniciranja sa drugima, pristupa digitalnim zabavnim sadržajima i elektronski uskladištenim informacijama izuzetno se ceni. Mogućnost sarađivanja sa drugima u svakom trenutku, na svakom mestu vrlo je važna za korisnike, pri čemu 56% ispitanika navodi da želi biti povezano sa prijateljima i porodicom u svakom trenutku dok 78% ispitanika proverava e-mailove gde god je to moguće.

Sprovedeno istraživanje pokazuje da se navedene promene ponašanja potrošača odnose na sve veću zavisnost od interneta za zabavne video sadržaje, pri čemu prosečan zapadnoevropski korisnik širokopojasnog interneta danas u proseku provodi 21 sat nedeljno na internetu, u poređenju sa samo 11 sati nedeljno pred televizorom. Prema rezulatatima istraživanja, 69% ispitanika u proteklih mesec dana skinulo je ili odgledalo video sadržaj sa interneta.

Drugi podaci dobijeni iz istraživanja pružaju zanimljiv uvid u trenutne tehnološke i životne navike pretplatnika na širokopojasni Internet u Zapadnoj Evropi, te bi tako većina ispitanika (70%) pristala da bude izložena reklamama u zamenu za besplatne usluge umreženog života. Nadalje, 32% ispitanika deli slike ili video sadržaje putem mobilnih telefona, 27% pristupa internetu putem mobilnog, 41% sluša muziku online, a čak 32% piše blog ili šalje sadržaje na blogove odnosno druge otvorene internet stranice.

Leave a Reply