IT

Svečana dodela plaketa Društva za informatiku Srbije

Društvo za informatiku Srbije poziva zainteresovane u sredu 07.04.2010. u 12.00 na dodelu „Plaketa DIS“ za izvanredna dostignuća iz informatike u 2010. g. dobitnici plaketa društva za informatiku srbije za 2010. godinu su:

Plaketa za inovativnu primenu IT u poslovnom okruženju je dodeljena:

• Delta Sport – Veliki ERP skok – sa verzije 3 na verziju 5 (Microsoft Dynamics AX 2009)

Plaketa za razvijen i primenjen hardverski ili softverski proizvod je
dodeljena:

• SDD Information Technology Group, d.o.o. – ActA – Sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa

Plaketa za objavljen naučni rad iz oblasti informatike je dodeljena:

• dr. Vladimir Ranković, – Kompjutersko dizajniranje stentova – doktorska disertacija

Plaketa za razvijnu n primenjenu informatičku uslugu je dodeljena:

• Belit doo – Portal za elektronsku prijavu poreza

Žiri je zaključio da se dodeli POHVALA:
-Saga d.o,o – IP-PBX, Router Networks i Network Management Systems

Upravni odbor Društva za informatiku Srbije je odlučio da se za dugogogodišnje uspešno angažovanje na funkcionisanju Interneta u Srbiji Plaketa DIS 2010. dodeli:
– Mirjani Tasić

Uručivanje plaketa se organizuje u okviru proslave praznika blagovesti kao Dana Društva za informatiku Srbije. Posle dodele plaketa održaće se koktel.  Prezentacija nagrađenih radova i svečano uručivanje plaketa će se održati u privrednoj komori srbije, Beograd, Terazije 23. sala „Soko Štark“ na II spratu

Leave a Reply