IT

Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva

17. maja se proslavlja Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva kojim se obeležava potpisivanje prve Međunarodne telegrafske konvencije i formiranje Međunarodne unije za telekomunikacije.

Ovogodišnji Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva, čija je tema Povezivanje mladih: mogućnosti informaciono-komunikacionih tehnologija, posvećen je mladima, koji su najbolji promoteri informaciono-komunikacionih tehnologija.

Stoga bi projekti vezani za razvoj i korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija trebalo prvenstveno da budu orijentisani na decu i mlade, kao i na prevazilaženje digitalne podele, u cilju globalnog razvoja telekomunikacionog sektora.

Leave a Reply