Događaji · IT

Svetski računarski kongres

Od 7. do 11. septembra u Milanu (Italija), održan je WCC World computer congress (Svetski računarski kongres).

WCC World computer congress je najznačajniji internacionalni događaj koji obezbeđuje jedinstvenu mogućnost da se podele ideje i iskustva sa svetskim ekspertima u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT).

WCC 2008 je organizovan u okviru glavne konferencije i od niza radionica koje organizuje IFIP (International Federation for Information Processing – Internacionalna federacija za obradu informacija) i tehnički komitet konferencije.

Tokom četiri dana, 1.500 delagata koji dolaze iz 70 različitih država posetilo je ovaj kongres. Debata se vodila oko glavnih pitanja i perspektive u okviru ICT domena koje predstavlja srce ekonomije i znanja 21 veka.

Osnovni cilj WCC 2008 kongresa je da se obezbedi integracija između dva sveta: poslovnog i istraživačkog.

Program konferencije bio je organizovan u pet osnovnih tema:

*

Sesija otvaranja i zatvaranja kongresa
*

Tehničke konferencije
*

Unakrsne sesije
*

Industrijski orijentisane konferencije
*

Domaće konferencije

Sam kongres je ponudio širok opseg zanimljivih tema i u okviru tematskih celina. Razmatrana su pitanja i problemi svake tematske celine. Jasno je moglo da se sagleda cilj kongresa: da se sastanu dva profila stručnjaka iz istraživačke oblasti i poslovne sfere života, da se uspostavi komunikacija i da se razmene iskustva.

U okviru Industrijski orijentisane konferencije, tema Elektronska uprava odnosno e-Government ponudila je pitanja i odgovore na neke teme koje su prisutne u ovoj oblasti: pitanje standarda za razmenu informacija, primena elektronske u prave, organizacija informacionih sistema elektronske uprave.

Leave a Reply