IT

Symantec PGP zaštita podataka na prenosivim CD/DVD uređajima

Jedan od najčešćih načina za distribuciju velike količine elektronskih podataka je korišćenjem CD/DVD diskova koji se mogu narezivati. To je jeftin način, a skoro svi današnji desktop i laptop računari imaju mogućnost narezivanja diskova.

Izazov koji se odnosi na bezbednost u ovom procesu sastoji se u sigurnosti da podaci narezani na disk neće otići u pogrešne ruke.

Krajem 2007. godine britanska poreska i carinska agencija utvrdila je da čak i naizgled bezazlen akt slanja poštom nekoliko CD-ova može dovesti do masovnog gubitka podataka iz sistema. U ovom konkretnom slučaju bili su izgubljeni lični podaci svakog deteta u Velikoj Britaniji, čime je ugroženo preko 25 miliona pojedinaca.

Skorašnji veliki skandal je prouzrokovan kada je časopis Daily Telegraph objavio detaljan izveštaj o troškovima članova parlamenta. Podatke su dobili na izgubljenom, potencijalno ukradenom CD-u koji je sadržao podatke 1.2 miliona digitalizovanih računa.

Sve ovo naravno nije samo problem Velike Britanije, nego i svih ostalih zemalja globalno. Prošle godine norveška poreska služba izgubila je 9 miliona zapisa na CD-ovima koji su poslati lokalnom novinskom časopisu. U 2007. godini, zdravstvena služba države Džordžija u Americi, izgubila je 2.9 miliona zapisa o bolesnicima koji su se lečili u državnim bolnicama. Izgubljeni podaci sadržali su brojeve socijalnog osiguranja pacijenata. Iste godine zdravstvena organizacija ”Plavi krst-Plavi štit” izgubila je lične podatke svojih 75,000 nosilaca zdravstvenih polisa.

Svi navedeni gubici informacija prouzrokovani su gubitkom CD-ova i DVD-ova na kojima su se podaci nalazili. Prosečna vrednost jednog upada u sistem i gubitka podataka danas iznosi preko 6 miliona USD. Zbog toga su mnoge kompanije u potrazi za pouzdanim načinima da osiguraju CD i DVD diskove koji mogu da sadrže poverljive informacije.

Na sreću, kompanija Symantec koja je lider u oblasti softverskh rešenja za zaštitu podataka, nudi rešenje za zaštitu podataka na prenosivim uređajima, među koje spadaju i CD/DVD mediji, koristeći vodeću PGP tehnologiju za ekripciju.

PGP Portable je sofversko rešenje iz širokog portfolia za enkripciju podataka, koje kompanijama pruža udobnost pri korišćenju i visoku zaštitu, omogućavajući enkripciju podataka na bilo kom prenosivom CD/DVD uređaju.

Krajnji korisnici mogu bezbedno da distribuiraju i razmenjuju poverljive podatke, bez potrebe da imaju instaliran bilo kakav dodatni softver.

Kreiranje PGP bezbednog prenosivog uređaja je jednostavno i zahteva svega nekoliko minuta. Nalik kreiranju konvencionalnog CD-a, kreira se folder u kojem se nalazi željeni sadržaj. Desnim klikom na folder i izborom opcije Create PGP Portable Disk Folder, otvori se prozor za unos lozinke. PGP Portable potom vrši automatski enkripciju svih fajlova u tom folderu, a za narezivanje diska se može koristiti bilo koji standardni softver sa tom funkcijom.

Kada se potom medij da na korišćenje drugom korisniku, moguće je koristiti ga gdegod je potrebno, bez obzira da li korisnik na svom računaru ima instaliran softver za enkripciju ili ne. Nakon što se medij učita, na ekranu će se pojaviti prozor sa pitanjem da se unese lozinka. Disk je moguće koristiti na Windows ili Macintosh računarima.

PGP Portable može da se koristi za distribuciju finansijskih podataka, podataka za obuku, ličnih podataka, medicinskih izveštaja i bilo kojih drugih informacija koje pri prenosu moraju biti zaštićene.

Dakle, ako kao kompanija imate potrebu da zaštitite poverljive podatke na prenosivim CD/DVD medijima koje svakodnevno koriste vaši zaposleni, da bi bili sigurni da se njihov prenos vrši pouzdano i bezbedno, PGP Portable softver kompanije Symantec je pravo rešenje za vas.

Leave a Reply