IT

Symantec Veritas Cluster Server

Zastoj i prekid u radu aplikacija najčešće je uzrokovan nedostupnim resursom pri neuspešnom pokušaju da se odradi neki servis odnoso usluga.

Ako servis postane nedostupan, korisnik će izgubiti pristup resursima sve dok se problem ne reši. Ovaj prekid u radu može smanjiti produktivnosti zaposlenih, pruzrokovati gubitke u poslovanju, kao i nazadovoljstvo krajnjih korisnika određenih usluga.

Klastering servisi pružaju zastititu od prekida u radu aplikacija, baza podataka i servera, pružajući automatizovan oporavak u slučaju harverskog ili softverskog otkaza sistema. Svi serveri u klaster konfiguraciji konstantno komuniciraju međusobno. Ako jedan od servera u klasteru postane nedostupan, u slučaju planiranog ili neplaniranog otkaza, drugi server od njega preuzima pružanje usluga u procesu koji se naziva failover. Korisnici mogu bezbedno da nastave sa korišćenjem usluge koju sad pruža drugi fizički server iz klastera.

Veritas Cluster Server je vodeće industrijsko klastering rešenje koje pruža zaštitu kritičnih aplikacija i baza podataka od planiranog ili neplaniranog prekida u radu. Veritas Cluster Server pruža visoku dostupnost aplikacijama, bazama podataka i serverima tako što prati njihovu ispravnost i performanse, i u slučaju otkaza omogućava njihovo automatsko restartovanje na drugom serveru, čime obezbeđuje neometan nastavak rada.

Clustering Tab

Symantec-ov Veritas Cluster Server pruža veliki broj prednosti svim kompanijama koje žele da primene klaster arhitekturu da bi unapredili dostupnost aplikacija i podataka.

Zbog toga što ne nezavisan od hardverske konfiguracije i operativnog sistema, Veritas Cluster Server omogućava podršku za različita heterogena okruženja, čime smanjuje troškove potrebne opreme i obuke.

Kompanije imaju mogućnost da kombinuju različite servere i skladišta podataka u okviru jednog klastera i njegove deljene skladišne infrastrukture.

Zbog toga što Veritas Cluster Server koristi jedinstvenu konzolu za različite platforme i višestruke klastere, administratori sistema mogu da upravljaju aplikacijama i podacima pomoću jedinstvenog skalabilnog rešenja.

Veritas Cluster Server pruža  širok spektar podrške za najčešće korišćene aplikacije i baze podataka, kao i mnogim novim agentima koji se razvijaju za manje popularne platforme i kastomizovane aplikacije. Postoji mogućnost kreiranja kastomizovanih agenata da bi se osigurala visoka dostupnost bilo koje aplikacije.

Kompanije mogu da iskoriste Veritas Cluster Server da bi skratile planirani prekid rada sistema, držeći aplikacije dostupnima, na primer u slučaju održavanja ili pri migraciji korisničkih podataka ili aplikacija sa jedne platforme na drugu. Nakon završetka planirane aktivnosti, apliakcije se lako mogu vratiti na originalni server.

Upotrebom Veritas Cluster Server-a kompanije nemaju više potrebu da rezervni stand-by server budu stalno aktivni i dostupni, čime se smanjuju troškovi održavanja te hardverske opreme.

Zbog toga sto klaster koristi tzv. “roaming spares”, klasteri mogu biti veći, sa manje rezervnih nekorišćenih servera. Na primer, u konfiguraciji od 10 servera u klasteru, 2 mogu biti rezervna i aktivirati se u slučaju da otkaže neki od 8 aktivnih servera.

Klaster konfiguracija podržava instalaciju čak do 32 noda, čime je omogućena optimalna skalabilnost.

Dodatno, odluka na koji server treba prebaciti određenu aplikaciju donosi se na osnovu prethodno definisanih automatizovanih pravila i polisa, čime se isključuje nepotrebna konstantna intervencija administratora.

Ove i mnoge druge karakteristike su dovoljan razlog da Symantec-ov Veritas Cluster Server platformu ozbijno razmotrimo kao efikasno, integrisano, automatizovano rešenje koje je jedostavno za upotrebu, a kompanijama može pružiti potpunu zaštitu kritičnih aplikacija i baza podataka u njihovim virtuelnim okruženjima od planiranog ili neplaniranog prekida u radu.

 

Leave a Reply