IT

Tarife SOKOJ-a prete opstanku elektronskih medija

Udruženje novinara Srbije (UNS) upozorava da će rešenje Upravnog suda Srbije o odbacivanju tužbe Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) kojom se traži preispitivanje i poništenje mišljenja Komisije za autorska i srodna prava, o novim tarifama Sokoja ugroziti opstanak velikog broja elektronskih medija.

UNS smatra da će rešenje Upravnog suda kojim je praktično potvrđeno višestruko poskupljenje Sokoj-evih naknada za emitere dovesti u pitanje opstanak, posebno lokalnih elektronskih medija u kojima će i preostali, ionako slabo plaćeni novinari i medijski radnici ostati bez posla.

Nakon neuspelih pregovora između ANEM-a i Sokoj-a, Sokoj je od Komisije pozitivno mišljenje o svom Predlogu tarife. Komisija najpre predlog nije usvojila, pa su pregovori su ponovljeni, ponovo bez rezultata.

Međutim, Komisija je potom uvažila predlog Sokoja, zbog čega je ANEM tražio zaštitu Upravnog suda.

Na kraju, Upravni sud je potvrdio mišljenje Komisije i višestruko poskupljenje tarifa, s obrazloženjem da je tužba ANEM-a nedozvoljena.

Leave a Reply