IT

Tehnicom Computers dobio sertifikate ISO 9001:2008 i 27001:2005

Tehnicom Computers dobio je ISO sertifikate 9001:2008 i 27001:2005, koji važe u sledećim delokruzima rada: projektovanje, pružanje saveta i izrada rešenja iz oblasti IT i ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima.

Sertifikat ISO 9001:2008 odnosi se na sistem upravljanja kvalitetom, a sertifikat 27001:2005 na sistem bezbednosti informacija, sa napomenom da je Tehnicom Computers treća IT kompanija u Srbiji koja je uvela sertifikat 27001:2005.

Kompanije DAS Srbija, agent sertifikacionog tela DAS Certification Limited iz Velike Britanije, pozitivno je ocenila uvođenje ISO standardizacije u sve procese poslovanja Tehnicom Computersa i izdala date sertifikate.

Proces sertifikacije započeo je prošle godine, tokom koje su napravljene procedure u skladu sa normama ISO standarda za sve poslovne procese kompanije.

Leave a Reply