IT

TeleGroup kroz standarde QMS, OHSAS, EMS krupnim koracima napred

Kompanija TeleGroup je  u ponedeljak 08/02/2010 sertifikovala sistem menadžmenta, kvalitetom po najnovijoj verziji standarda ISO9001:2008, kao i sistem bezbednosti i zdravlja na radu po standardu OHSAS18001:2007.

Sertifikaciju, tokom koje nije utvrđena ni jedna neusaglašenost, sprovela je SGS Grupa (Société Générale de Surveillance), najveća svetska kompanija za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, osnovana 1878. godine, sa sedištem u Ženevi.

Zajedno sa ranije sertifikovanim sistemom menadžmenta za zaštitu životne sredine po standardu ISO14001, takođe od strane SGS, uveden je integrisani sistem menadžmenta po sva 3 standarda i otvoreno jedno novo poglavlje u daljem napretku i organizaciji kompanije sa jasnim i snažnim opredeljenjem da TeleGroup postaje jedno moderno preduzeće organizovano po svetskim merilima i standardima, koje posluje uspešno i društveno odgovorno brigom za zaštitu životne sredine, poštujući pritom zahteve, potrebe i očekivanja klijenata, zaposlenih i šire društvene zajednice.

Ovakvim pristupom kompanija TeleGroup je spremna da kvalitetno odgovori svim zahtevima tržišta vezanim za Projektovanje i razvoj informaciono – komunikacionih rešenja i usluga, proizvodnju, trgovinu i investicionu izgradnju u oblastima telekomunikacija, građevinarstva, vodosnabdevanja, energetskih i gasovodnih sistema, kao i u oblasti adaptacije i elektroinstalaterskih radova na građevinskim objektima.

Leave a Reply