Događaji · IT

TeleGroup na TELFOR -u 2008.

O aktivnostima kompanije TeleGroup na TELFOR-u 2008. govori gospodin Aleksandar Sugaris, rukovodilac službe tehničkog marketinga:

Aleksandar Sugaris1. Kakav je bio koncept nastupa kompanije TeleGroup na Telekomunikacionom forumu 2008?

– Praksa je da naša kompanija na Telekomunikacionom forumu, koji se vec 16 godina za redom tradicionalno održava u Centru Sava u Beogradu, ima svoj štand. Za razliku od prethodnih godina, ovoga puta smo bili znacajno bolje pozicionirani. S jedne strane, bili smo u neposrednoj blizini glavne sale u kojoj su se održavala strucna predavanja i prezentacije te su mnogi posetioci imali prilike da obidu i naš štand i pogledaju sa kakvim smo novinama ove godine izašli na tržište. Sa druge strane, prve komšije bile su nam kolege iz Telekoma Srbije ciji je štand generalno jedan od najposecenijih.

Nakon svecanog otvaranja ove manifestacije, kompanija TeleGroup se strucnoj javnosti predstavila komercijalnom prezentacijom o cemu ce kasnije biti više reci. Na naše veliko zadovoljstvo, imali smo priliku da sa velikim brojem posetilaca razmenimo mišljenja na temu Kompletna rešenja za telekom operatere zasnovana na WiMAX i VoIP tehnologijama / Izazovi i mogucnosti”

Naš izlagacki koncept ove godine bio je jednostavan i jasan.

Opredelili smo se da promovišemo brend Motorola, ciji smo autorizovani distributer od februara 2008. godine. Nagrada za naš dugogodišnji rad usledila je vec u maju ove godine, kada smo na svetskom skupu Motorolinih distributera u Rimu primili priznanje za najbrže ostvareni rast prodaje radio opreme i bežicnih rešenja. Govorili smo još i o VoIP i WiMAX tehnologijama koje ce tokom 2009. godine doživeti vecu implementaciju u Srbiji.

Tokom trajanja foruma gost naše kompanije bio je predstavnik firme Packet Light. Rec je o našem partneru u oblasti rešenja za opticke komunikacije.

Posetioci Telfora imali su prilike da prisustvuju demonstraciji rada opreme u realnom vremenu, koja se veoma efikasno može iskoristiti za rešavanje telekomunikacionih problema finansijskog sektora u Srbiji (uvodenje novih servisa, disaster recovery…).

Marketing tim naše kompanije je sva tri dana trajanja foruma bio na raspolaganju posetiocima na samom štandu dok su inženjeri prodaje i inženjeri tehnicke podrške imali priliku da ostvare neposrednu komunikaciju sa tržištem odnosno kompanijama ucesnicama.

2. I ove godine ste držali komercijalnu prezentaciju. O kojoj temi je bilo reci i zašto?

– Ove godine govorili smo o izazovima i mogucnostima novih alternativnih operatera, ali i postojecih operatera u smislu povecanja pokrivenosti mreže i uvodenja novih servisa baziranih na tehnologijama najnovije generacije.

Odlucili smo se za ovu temu iz prostog razloga što ona odražava trendove i ukupna kretanja na svetskom ICT tržištu i zbog toga što je Republicka agencija za telekomunikacije (RATEL) donela niz propisa o uvodenju novih servisa zasnovanih na IP protokolu na osnovu kojih ce, verujemo, u prvom kvartalu 2009. godine biti izdate i prve licence iz oblasti bežicnih pristupnih mreža (WiMAX licence) kao i uvodenju fiksne telefonije bazirane na VoIP protokolu. Tako ce doci do liberalizacije domaceg ICT tržišta u oblasti fiksnih servisa.

Zbog svega pomenutog smo se odlucili da javnosti predstavimo rešenja, ali i mogucnosti koje pružaju WiMAX bežicne pristupne mreže i kakvi servisi mogu biti dostupni kako prosecnim tako i biznis korisnicima. Zapravo, želeli smo da predocimo koje su to prednosti koje ce ostvariti korišcenjem novih tehnologija u smislu pristupacnijih cena, znacajno kvalitetnijeg prenosa podataka itd. Sve u svemu, sve strane, dakle i alternativni i postojeci operateri su zainteresovani za uvodenje novih tehnologija bilo da se radi o WiMAX-u ili VoIP-u! Postojeci operateri imaju i dodatni motiv za uvodenjem ovih tehnologija kako bi se otrgli od negativne istorije koja ih je pratila u prethodnom periodu zbog nemogucnosti da na vreme odgovore zahtevima tržišta.

Pored predstavljanja tehnickog rešenja u oblasti telekomunikacionih mreža sledece generacije koje generalno nudimo postojecim operaterima, a nadamo se uskoro i novim alternativnim operaterima, bilo je reci i o tome koliko je sredstava potrebno za realizaciju jednog takvog sistema.

Obradjen je i trend rasta i razvoja ovog tržišta u svetu i to po regionima. Ovom analizom došli smo do zakljucka da ce jedan od velikih generatora razvoja i rasta pomenutog tržišta biti ravnomerna rasporedenost uvodenja WiMAX i VoIP servisa u svetu. Na taj nacin doci ce do pada cena opreme i usluga što ce dodatno motivisati i operatere, ali i krajnje korisnike da nastave sa ulaganjem u pomenute sisteme i tako dodatno ubrzaju rast.

Pomenut je takode i pristup tržištu koji treba da ima jedan operater i definisane su ciljne grupe. Predloženo je da se, pored tradicionalnog cilja svih operatera da postignu što vece pokrivanje, obrati pažnja, kako na nivo cena i usluga na srpskom tržištu, bilo da se radi o pristupu Internetu ili o pristupu fiksnom servisu, tako i na segmente tržišta koji ce biti glavni generator prihvatanja novih tehnologija, a to je mlada populacija korisnika.

Na kraju, bilo je reci i o cetiri osnovna principa za najadekvatniju analizu troškova vezanih za razvoj mreža sledece generacije.

3. Da li mislite da se ovogodišnji TELFOR razlikuje od prethodnih?

– Po konceptu i formi se ne razlikuje od dosadašnjih. Medutim uocili smo ipak neke razlike, na primer da je izložba masovno bila posecena samo prvog dana, a da su posetioci preostala dva dana u skladu sa licnim interesovanjem ciljano posecivali prezentacije i predavanja. Takode možemo reci da je akcenat velikog broja prezentacija bio na tehnickim rešenjima i promociji samih kompanija, a ne na objašnjavanju tehnologija i da je u sekcijama tehnickih radova bilo više naslova nego inace.

4. Koje koristi kompanije dobijaju ucestvujuci na Telekomunikacionom forumu?

– Ovaj forum je i dalje mesto broj jedan za okupljanje predstavnika telekomunikacione industrije u Srbiji u poslednjih 16 godina. Medutim to nije biznis forum na kome se sklapaju poslovi ili utvrduje dalja strategija sa partnerima. Suština ovakve manifestacije jeste da se zapravo jednom godišnje svi znacajni igraci iz branše vide na jednom mestu i predstave tehnicka rešenja strucnoj javnosti. To je ujedno i prilika da se sagleda stanje na domacem ICT tržištu u smislu uocavanja generalnih trendova koji vladaju na našim prostorima.

Ono što bismo mogli da izdvojimo kao direktnu korist, koja se na prvom mestu odnosi na mlade strucnjake, jeste mogucnost da na tehnickim sesijama istovremeno steknu nova znanja ali i uvid o aktivnostima konkurencije. Za one starije pak, najveca korist odnosi se na održavanje i sticanje novih, direktnih kontakata, jer se do ostalih informacija u vremenu modernih komunikacija lako dolazi.

5. Kakvi su trendovi na domacem ICT tržištu?

– Jedan od trendova koji ce svakako da prate i ostale firme iz telekomunikacione industrije u Srbiji je trend koji je izdiktirao Telekom Srbije. Rec je o velikoj reorganizaciji u toj kompaniji i jasnom usmerenju ka trendu konvergencije fiksnih i mobilnih, javnih i privatnih, telefonske i mreže za prenos podataka i primeni u njihovoj organizacionoj strukturi. Zbog toga su se i druge firme orijentisale na te nove pravce razvoja.

Što se tice ostalih kompanija koje su se predstavile na TELFOR-u mogu se uociti sledeci trendovi: najava uvodenja alternativnih fiksnih operatera i nudenje rešenja (pristupne mreže i VoIP servisi) na tržištu koje ce moci da primene u svojim mrežama. Sa druge strane ima dosta kompanija koje cekaju da vide šta ce se dešavati na tržištu s obzirom da su pokrenuti veliki planovi, kao što je alternativni provajding zatim su neka javna preduzeca najavila puštanje svojih mreža do 2010. godine kao telekom provajderi (npr. Elektroprivreda Srbije), zatim PTT razmišlja o svom WiMAX-u i eventualnim mogucnostima da pored Telekoma Srbija imaju svoju mrežu.

Što se proizvodaca opreme tice, po mom mišljenju, nije uocen neki jasno izdvojen tehnološki trend. Ovom prilikom bih izdvojio nekoliko zanimljivih prezentacija sledecih kompanija: VIP Mobile, IBM, Alcatel – Lucent, MicroSoft, Novatel, MDS, SkyLogic, RATEL, Ericsson.

Situacija na tržištu u smislu trenda je da se mnogi pripremaju za sve pomenute aspekte konvergencije, a sa druge strane su aktuelne IP platforme. U ovim okvirima isti je trend i kod operatera i kod korporativnih korisnika. Svi prelaze na pomenute platforme tako da se granica izmedu operatera i mreža korporativnih korisnika skoro ne vidi jasno, jer se tehnologije preklapaju i medusobno dopunjavaju!

6. Ove godine ste se obratili javnosti sa porukom Mi govorimo jezike buducnosti… Šta ova poruka zapravo znaci?

– Ono što je prepoznato kao trend u svetu prepoznato je i kod nas, a odnosi se na prebacivanje svih telekomunikacionih mreža sa prenosa i komutacije kola na komutaciju i prenos u paketskom obliku. Takve telekomunikacione mreže zasnovane su na protokolima koji su danas esencija svih servisa, bez obzira da li se radi o prenosu podataka, glasa ili videa, a koji se žargonski mogu nazvati i NOVI JEZICI . U suštini to i jesu jezici koji se koriste za komunikaciju izmedu uredaja, kojima se zapravo ostvaruje smisao telekomunikacione mreže, a to je prenos signala i poruka izmedu korisnika. Ovom simbolicnom porukom smo zapravo želeli da skrenemo pažnju javnosti da je kompanija TeleGroup posvecena inovaciji i pracenju tehnoloških trendova u oblasti telekomunikacionih mreža sledece generacije. Mi smo spremni za buducnost!

Jasmina

Leave a Reply