ibm
IT

TeleGroup postao IBM Premier Partner

TeleGroup je unapredio ekspertizu u oblasti softverskih sistema i stekao IBM Premier partnerski status. Kao organizacija koja uči, TeleGroup je dostigao visoke standarde proizvođača sa ciljem da svojim krajnjim korisnicima ponudi širu paletu rešenja i proizvoda, kvalitetniju uslugu i još bolju tehničku ekspertizu.

 

ibm
Kao dugogodišnji IBM partner na regionalnom tržištu, TeleGroup je autorizovan za nove grupe softverskih rešenja, čijom se primenom pospešuje efikasnost poslovanja krajnjih korisnika i ostvaruju višestruke uštede. U nastavku izdvajamo najznačajnije grupe proizvoda:

  • Tivoli Automation grupa softvera za upravljanje i nazdor IT infrastrukture. U suštini je zadužena za analizu ispravnosti rada mrežnih uređaja i blagovremeno prijavljivanje smetnji na mreži, čime se smanjuje rizik od prestanka rada korisničkog sistema, obezbeđuje kontinuitet i automatizaciju poslovnih procesa pa samim tim i kvalitetniju uslugu dalje ka svojim korisnicima. Primenu nalaze u svim poslovnim sistemima i državnim institucijama.
  • Tivoli Enterprise Asset Management grupa softvera omogućava centralizovano upravljanje i održavanje ukupnih resursa jedne kompanije na jedinstvenoj platformi, bilo da je reč o proizvodnji, infrastrukturi, objektima, voznom parku ili resursima za komunikaciju. Utiču na optimizaciju performansi pomenutih resursa uz zagarantovan brz povraćaj investicije.
  • Tivoli Storage Manager zadužen je za centralizovanu i automatizovanu zaštitu podataka, čijom se upotrebom smanjuje rizik od gubitka istih. Ovo veoma skalabilno rešenje omogućava upravljanje većom količinom podataka uz korišćenje minimuma neophodne infrastrukture. Automatizuje izvršavanje backup i restore funkcija sa centralizovanim upravljanjem kompletnim sistemom za skladištenje, arhiviranje i čuvanje podataka. Kroz jedinstven administratorski interfejs omogućava konfiguraciju, monitoring, izveštavanje i izvršavanje backup/restore funkcija u kompleksnom IT okruženju. Korisnici sada mogu da uštede novac i povećaju kvalitet vlastitih usluga.
  • WebSphere Bussines Process Management grupa softvera obezbeđuje veću transparentnost, kontrolu i upravljanje poslovnim procesima kompanije kao i izveštavanje. Možemo ih posmatrati kao alate idelane za usklađivanje poslovnih procesa sa potrebama naših krajnjih korisnika, čime se postiže veća efikasnost i produktivnost organizacije pa samim tim generiše i veći profit. Pozitivno utiče na efikasnije izvršavanje radnih zadataka putem jedinstvenog korisničkog interfejsa ka svim aplikacijama, daje sveobuhvatan uvid u poslovanje kroz besprekornu integraciju poslovnih procesa sa sistemima unutar organizacije kao što su ERP, CRM, DMS itd.
  • WebSphere Core grupa softvera obezbeđuje sistemski softver za fleksibilno povezivanje, integraciju i razvoj aplikacija i servisa. Obezbeđuje alate za implementaciju servisno orijentisane arhitekture (SOA) čime se smanjuje kompleksnost održavanja i razvoja poslovnog okruženja. Glavna komponenta ove grupe rešenja je WebSphere Aplikativni Server koji omogućava brži i jednostavniji razvoj JAVA aplikacija kao i pouzdano i bezbedno serversko okruženje.
  • Filenet softverska grupa omogućava kompanijama da potpuno transformišu način poslovanja i da sva svoja dokumenta/sadržaj učine dostupnim na bilo kom uređaju u realnom vremenu. Omogućavaju jednostavno snimanje, analizu, upravljanje i deljenje dokumenata tokom čitavog njihovog životnog ciklusa i pospešuju produktivnost zaposlenih.
Najznačajnije karakteristike:
o Jedinstven repozitorijum za upravljanje sadržajem organizacije koji obezbeđuje centralizovan pristup i bolju kontrolu
o Upravljanje poslovnim procesima vezanim za obradu dokumenata
o Integracija sa Microsoft SharePoint i Office sistemima podstiče produktivnost
o Visok nivo zaštite dokumenata i pratećih podataka koji uključuju enkripciju repozitorijuma, zatim određuje nivoe pristupa zaposlenih ka dokumentima u skladu sa definisanom korporativnom politikom zaštite podataka
o Obezbeđuje alate za analizu i simulaciju poslovnih procesa kao i izveštavanje
  • IBM Security Systems grupa softvera obezbeđuje alate za zaštitu mreža i podataka kao što su upravljanje identitetom i pristupom poslovnim resursima (Identity & Access Management), praćenje i blokiranje nedozvoljenog saobraćaja i zaštita kompanijskih resursa (Intrusion Prevention System), upravljanje i analiza log fajlovima (Security QRadar SIEM) i druge.

Leave a Reply