IT

TeleGroup uveo Integrisan Menadžment sistem

TeleGroup je prošle nedelje uveo Integrisan menadžment sistem i svoje poslovanje uskladio sa zahtevima međunarodnih standarda Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008Zaštita životne sredine ISO 14001:2004Bezbednost i zaštita zdravlja na radu OHSAS 18001:2007.

Imajući u vidu misiju, viziju i strategiju razvoja kompanije TeleGroup Beograd, temeljnom primenom imlementiranog IMS sistema se potvđuje kontinualna politika kompanije koja, pored profita teži i ka obezbeđivanju boljih uslova za ukupan razvoj šire društvene zajednice.

 

Leave a Reply