IT · Telekomunikacije

TeleGroup uveo novu Ericsson telefonsku centralu

Implementiranje najsavremenijih tehnologija u interno poslovanje je za kompaniju Telegroup imperativ i osnovni preduslov da na tržištu telekomunikacija održi visoku poziciju. Naime, u skladu sa naraslim poslovnim potrebama, kompanija je pustila u rad novu Ericsson IP telefonsku centralu MX-ONE Telephony Server 3.1 i Kontakt centar – Solidus eCare.

Pomenuti sistemi bazirani su na najnaprednijim telekomunikacionim tehnologijama. Važno je istaći da, stručnjaci kompanije Telegroup, pored laboratorijskih uslova testiranja platforme, u svakodnevnom operativnom režimu prate rad pomenute opreme.

Nova centrala i kontakt centar uvedeni su sa namerom da se na nivou kompanije unapredi komunikacioni sistem i što je podjednako važno, olakša rad službe tehničke podrške, koja će na mnogo jednostavniji i efikasniji način svojim klijentima obezbediti podršku 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini.

Koje su prednosti nove centrale?

Svrha IP telefonije u celom svetu je da na prvom mestu umanji troškove saobraćaja kao i da korisnicima omogući veliki broj naprednih servisa. Pomenućemo samo neke od njih: alternativno usmeravanje, tarifiranje poziva, merenje intenziteta saobraćaja, direktne ulazne veze, direktno ulazno biranje…

MX – ONE Telephony Server je savremena IP centrala koja za svoj rad, za razliku od klasične, koristi infrastrukturu Interneta. Izuzetno je korisna jer omogućava zaposlenima da iz bilo kog dela sveta u bilo kom trenutku pristupe lokalnoj mreži Telegroup-a i ostvare saobraćaj koji se tarifira po ceni lokalnog poziva i/ili po ceni utrošenih internet sati. Korišćenje ovog servisa obezbeđuje mobilnost radnog mesta.

Tehničke karakteristike

Naime, ova centrala integriše govor i podatke, fiksnu i mobilnu telefoniju, kao i javne i privatne servise i napravljena je tako da se uklopi u postojeću infrastrukturu kompanije. S obzirom da se radi o sistemu fleksibilne i distribuirane arhitekture, kao njegov najjači adut ističemo mogućnost proširenja od 100 do 50 000 korisnika, a jednostavnom zamenom softvera se uvek može konfigurisati najnovija verzija centrale.

Sistem podržava SIP protokol, koji pretenduje da postane standard u savremenim komunikacijama, jer za razliku od H.323 protokola, omogućava korišćenje terminala različitih proizvođača.

Nepregledne su mogućnosti ovog novog sistema, ali valja dodati još i to da i najzahtevnije potrebe klijenata, kao na primer konstantno povećavanje broja korisnika zatim povezivanje geografski udaljenih lokacija, mogu biti zadovoljene umrežavanjem više MX-ONE sistema u novu mrežu koristeći infrastrukturu Interneta.

Puštanje u rad KONTAKT CENTRA – Solidus eCare

Kontakt centar je multimedijalni pozivni centar koji u isto vreme omogućava efektivno upravljanje telefonskim pozivima ali i dvosmernu komunikaciju sa klijentima posredstvom drugih medija kao što su e-mail, fax, sms i web chat.

Njegove opšte karakteristike su da, pored toga što klijenti mogu da biraju način komuniciranja sa preduzećem, se svi dolazni kontakti registruju i čuvaju na serveru zatim analiziraju i koriste za segmentaciju ciljnih grupa, razvoj novih usluga i proizvoda kao i za negovanje odnosa sa postojećim klijentima. To znači da kontakt centar može da postane važan analitički alat preduzeća u upravljanju kontaktima sa klijentima.

Međutim, zbog specifične delatnosti kompanije Telegroup, prednost puštanja u rad ovog centra se na prvom mestu odnosi na efikasnost rada tehničke službe.

Leave a Reply