IT · Telekomunikacije

Telekom objavio standardnu ponudu za interkonekciju

Odlukom Generalnog direktora broj 134668/1 od 26.08.2008.godine utvrđena je Standardna ponuda za interkonekciju fiksne telekomunikacione mreže Telekoma Srbija i telekomunikacionih mreža Operatora koji poseduju dozvolu za pružanje usluga javne fiksne i/ili javne mobilne telekomunikacione mreže.

Ova odluka se primenjuje od 26.08.2008.godine.

Odluku možete pročitati na našem sajtu u delu Profiil – Informator o radu – detaljnije – Standardna ponuda za interkonekciju ili klikom ovde.

Leave a Reply